math.h trong C | Thư viện C chuẩn
math.h trong C

Header file có tên math.h trong Thư viện C định nghĩa các hàm toán học đa dạng và một macro. Tất cả các hàm có sẵn trong thư viện này nhận double như là một tham số và trả về kết quả ở kiểu double.

Các macro được định nghĩa trong math.h

Chỉ có một Macro được định nghĩa trong thư viện này:

STT Macro & Miêu tả
1 HUGE_VAL

Macro này được sử dụng khi kết quả của một hàm không thể biểu diễn dưới dạng một số thực dấu chấm động. Nếu độ lớn để biểu diễn chính xác kết quả là quá lớn, thì hàm thiết lập errno thành ERANGE để chỉ một Range Error, và trả về một giá trị đủ lớn, cụ thể được đặt tên bởi HUGE_VAL hoặc đối của nó là – HUGE_VAL.

Nếu độ lớn của kết quả là quá nhỏ, thì một giá trị 0 được trả về. Trong trường hợp này, errno có thể hoặc không thể được thiết lập thành ERANGE.

Các hàm được định nghĩa trong math.h

Sau đây là một số hàm được định nghĩa trong math.h trong Thư viện C:

STT Hàm & Miêu tả
1

Hàm double acos(double x)

Trả về arcos của x (giá trị radian)

2

Hàm double asin(double x)

Trả về arcsin của x (giá trị radian)

3

Hàm double atan(double x)

Trả về arctan của x (giá trị radian)

4

Hàm double atan2(doubly y, double x)

Trả về arctan của y/x (giá trị radian)

5

Hàm double cos(double x)

Trả về cos của góc x (giá trị radian)

6

Hàm double cosh(double x)

Trả về cosh (hàm hyperbolic cosin) của x (giá trị radian)

7

Hàm double sin(double x)

Trả về sin của góc x (giá trị radian)

8

Hàm double sinh(double x)

Trả về sinh (hàm hyperbolic sin) của x (giá trị radian)

9

Hàm double tanh(double x)

Trả về tanh (hàm hyperbolic tan) của x (giá trị radian)

10

Hàm double exp(double x)

Trả về ex

11

Hàm double frexp(double x, int *exponent)

Giá trị được trả về là mantissa (phần định trị) và số nguyên được trỏ tới bởi exponent (số mũ). Giá trị kết quả là x = mantissa * 2 ^ exponent

12

Hàm double ldexp(double x, int exponent)

Trả về x*2exponent

13

Hàm double log(double x)

Trả về lnx

14

Hàm double log10(double x)

Trả về log10(x)

15

Hàm double modf(double x, double *integer)

Trả về phần thập phân của x

16

Hàm double pow(double x, double y)

Trả về xy

17

Hàm double sqrt(double x)

Trả về căn bậc hai của x

18

Hàm double ceil(double x)

Trả về giá trị nguyên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng x

19

Hàm double fabs(double x)

Trả về trị tuyệt đối của x

20

Hàm double floor(double x)

Trả về giá trị nguyên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng x

21

Hàm double fmod(double x, double y)

Trả về phần dư của phép chia x/y

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài Thư viện C phổ biến khác tại VietJack:
Tài liệu giáo viên