string.h trong C | Thư viện C chuẩn
string.h trong C

Header file có tên string.h trong Thư viện C chuẩn định nghĩa một kiểu biến, một macro và các hàm đa dạng để thao tác các mảng ký tự.

Các biến được định nghĩa trong string.h

Bảng dưới liệt kê các kiểu biến đã được định nghĩa trước trong string.h:

STT Biến & Miêu tả
1

size_t

Đây là kiểu nguyên không dấu và là kết quả của từ khóa sizeof

Các macro được định nghĩa trong string.h

Bảng sau liệt kê các macro đã được định nghĩa trước trong string.h:

STT Macro & Miêu tả
1

NULL

Macro này là giá trị của một hằng con trỏ null

Các hàm được định nghĩa trong string.h

Dưới đây là một số hàm được định nghĩa trong string.h:

STT Hàm & Miêu tả
1

Hàm void *memchr(const void *str, int c, size_t n)

Tìm kiếm sự xuất hiện đầu tiên của ký tự c (một unsigned char) trong n byte đầu tiên của chuỗi được trỏ tới bởi tham số str.

2

Hàm int memcmp(const void *str1, const void *str2, size_t n)

So sánh n byte đầu của hai chuỗi str1str2.

3

Hàm void *memcpy(void *dest, const void *src, size_t n)

Sao chép n ký tự từ src tới dest

4

Hàm void *memmove(void *dest, const void *src, size_t n)

Hàm khác để sao chép n ký tự từ src tới dest

5

Hàm void *memset(void *str, int c, size_t n)

Sao chép ký tự c (một unsigned char) tới n ký tự đầu tiên của chuỗi được trỏ tới bởi tham số str.

6

Hàm char *strcat(char *dest, const char *src)

Phụ thêm (append) chuỗi được trỏ tới bởi src, vào cuối chuỗi được trỏ tới bởi dest

7

Hàm char *strncat(char *dest, const char *src, size_t n)

Phụ thêm (append) chuỗi, được trỏ tới bởi src, vào cuối chuỗi được trỏ tới bởi dest, với độ dài lên tới n ký tự

8

Hàm char *strchr(const char *str, int c)

Tìm kiếm sự xuất hiện đầu tiên của ký tự c (một unsigned char) trong chuỗi được trỏ tới bởi tham số str

9

Hàm int strcmp(const char *str1, const char *str2)

So sánh chuỗi được trỏ tới bởi sr1 với chuỗi được trỏ tới bởi srt2

10

Hàm int strncmp(const char *str1, const char *str2, size_t n)

So sánh n byte đầu tiên của str1 và str2.

11

Hàm int strcoll(const char *str1, const char *str2)

So sánh chuỗi str1 và str2. Kết quả phụ thuộc vào thiết lập LC_COLLATE

12

Hàm char *strcpy(char *dest, const char *src)

Sao chép chuỗi được trỏ tới bởi src tới dest

13

Hàm char *strncpy(char *dest, const char *src, size_t n)

Sao chép tới n ký tự từ chuỗi được trỏ tới bởi src tới dest

14

Hàm size_t strcspn(const char *str1, const char *str2)

Tính độ dài của đoạn ký tự của chuỗi str1 mà không chứa các ký tự trong str2

15

Hàm char *strerror(int errnum)

Tìm kiếm một mảng nội tại cho số lỗi errnum và trả về một con trỏ tới một chuỗi thông báo lỗi

16

Hàm size_t strlen(const char *str)

Tính toán độ dài của chuỗi str (không bao gồm ký tự null kết thúc)

17

Hàm char *strpbrk(const char *str1, const char *str2)

Tìm ký tự đầu tiên trong chuỗi str1 mà kết nối bất cứ ký tự nào đã được xác định trong str2

18

Hàm char *strrchr(const char *str, int c)

Tìm kiếm sự xuất hiện cuối cùng của ký tự c (một unsigned char) trong chuỗi được trỏ tới bởi tham số str

19

Hàm size_t strspn(const char *str1, const char *str2)

Tính toán độ dài của đoạn ký tự đầu tiên của chuỗi str1 mà chứa các ký tự trong str2

20

Hàm char *strstr(const char *haystack, const char *needle)

Tìm kiếm sự xuất hiện cuối cùng của cả chuỗi needle (không bao gồm ký tự null kết thúc) mà có mặt trong chuỗi haystack

21

Hàm char *strtok(char *str, const char *delim)

Chia chuỗi str thành một dãy các token (các chuỗi nhỏ hơn) được phân biệt riêng rẽ bởi dấu tách delim

22

Hàm size_t strxfrm(char *dest, const char *src, size_t n)

Biến đổi n ký tự đầu tiên của chuỗi src vào trong locale hiện tại và đặt chúng trong chuỗi dest

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài Thư viện C phổ biến khác tại VietJack:
Tài liệu giáo viên