stdarg.h trong C | Thư viện C chuẩn
stdarg.h trong C

Header file có tên stdarg.h trong Thư viện C định nghĩa một kiểu biến va_list và 3 macro mà có thể được sử dụng để lấy các tham số trong một hàm khi số tham số là chưa được biết (ví dụ như số tham số là có thể biến đổi).

Các biến được định nghĩa trong stdarg.h

Sau đây là kiểu biến được định nghĩa trong stdarg.h:

STT Biến & Miêu tả
1

va_list

Đây là một kiểu phù hợp để lưu trữ thông tin cần thiết bởi ba macro là va_start(), va_arg()va_end()

Các macro được định nghĩa trong stdarg.h

Bảng dưới liệt kê một số Macro được định nghĩa trong stdarg.h trong Thư viện C:

STT Macro & Miêu tả
1

void va_start(va_list ap, last_arg)

Macro này khởi tạo biến ap để được sử dụng với hai macro là va_arg và va_end. Tham số last_arg, là tham số cố định được biết cuối cùng, đang được truyền tới hàm, ví dụ: tham số ở trước ellipsis

2

type va_arg(va_list ap, type)

Macro này thu nhận tham số tiếp theo trong danh sách tham số của hàm với kiểu type

3

void va_end(va_list ap)

Macro này cho phép một hàm có số tham số biến đổi mà sử dụng macro là va_start để trả về. Nếu va_end không được gọi trước khi trả về từ hàm đó, thì kết quả là không được định nghĩa

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài Thư viện C phổ biến khác tại VietJack: