assert.h trong C | Thư viện C chuẩn
assert.h trong C

Header file có tên assert.h của Thư viện C cung cấp một macro gọi là assert có thể được sử dụng để kiểm tra một giả định được tạo bởi chương trình và in một thông báo chẩn đoán tìm lỗi nếu giả định này là false.

Macro được định nghĩa trước assert này tham chiếu tới macro khác là NDEBUG mà không là một phần của <assert.h>. Nếu NDEBUG được định nghĩa như là một tên macro trong source file, tại nơi mà <assert.h> được bao, thì assert được định nghĩa như sau:

#define assert(ignore) ((void)0)

Các macro được định nghĩa trong assert.h

Trong assert.h chỉ định nghĩa một macro sau:

STT Macro & Miêu tả
1

void assert(int expression)

Đây thực sự là một macro và không là một hàm. Macro này được sử dụng để thêm các chẩn đoán tìm lỗi trong chương trình C.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài Thư viện C phổ biến khác tại VietJack: