stddef.h trong C | Thư viện C chuẩn
stddef.h trong C

Header file có tên stddef.h trong Thư viện C chuẩn định nghĩa các kiểu biến và macro đa dạng. Nhiều định nghĩa này cũng có mặt trong các header khác.

Các biến được định nghĩa trong stddef.h

Dưới đây liệt kê một số kiểu biến được định nghĩa trong stddef.h trong Thư viện C:

STT Biến & Miêu tả
1 ptrdiff_t

Đây là kiểu nguyên có dấu và là kết quả của phép trừ hai con trỏ

2 size_t

Đây là kiểu nguyên không dấu và là kết quả của từ khóa sizeof

3 wchar_t

Đây là một kiểu nguyên, là kích cỡ của một hằng ký tự rộng (wide char)

Các macro được định nghĩa trong stddef.h

Bảng dưới liệt kê một số Macro được định nghĩa trong stddef.h trong Thư viện C:

STT Macro & Miêu tả
1

NULL

Macro này là giá trị của một hằng con trỏ null

2

offsetof(type, member-designator)

Các kết quả này trong một hằng số nguyên của kiểu size_t mà là offset (đơn vị byte) của một thành viên cấu trúc từ phần đầu của cấu trúc đó. Thành viên được cung cấp bởi tham số member-designator, và tên của cấu trúc được cung cấp bởi type

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài Thư viện C phổ biến khác tại VietJack: