Từ vựng Unit 1 lớp 7Unit 1: My hobbies

Từ vựng Unit 1 Lớp 7

Để học tốt Tiếng Anh 7 mới, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 7 Unit 1: My hobbies.

go to the cinemađi xem phim
hang out with friend (phr)đi chơi với bạn bè
chat with friends (phr)nói chuyện với bạn
walk the dog (phr)dắt cún đi dạo
collect the stamps (phr)sưu tầm tem
play chess (phr)chơi cờ vua
do sports (phr)chơi thể thao
play computer games (phr)chơi game
go shopping (phr)đi mua sắm
watch television (phr)xem TV
listen to music (phr)nghe nhạc
play the guitar (phr)chơi ghi-ta
play the violin (phr)chơi violin
cycling (n)đạp xe
gardening (n)làm vườn
painting (n)vẽ tranh
going camping (phr)cắm trại
skating (n)trượt tuyết/ trượt pa-tanh
bird-watching (n)ngắm chim
cooking (n)nấu ăn
arranging flowers (n)cắm hoa
walking (n)đi bộ

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 1 khác:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-1-my-hobbies.jsp