Unit 2 lớp 7: A. Telephone numbers

(Số điện thoại)Unit 2: Personal Information

A. Telephone numbers (Phần 1-7 trang 19-23 SGK Tiếng Anh 7)

1. Read.

(Đọc.)

TELEPHONE DIRECTORY

(DANH BẠ ĐIỆN THOẠI)

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Practice with a partner. Say the telephone numbers for these people. (Thực hành với bạn học, nói số điện thoại của những người này.)

a) Dao Van An 7345610: seven - three - four - five - six - one - oh.

b) Pham Viet Anh 8269561: eight - two - six - nine - five - six - one.

c) Pham Thanh Ba 5267117: five - two - six - seven - one - one - seven.

d) Dinh Thi Bang 9259288: nine - two - five - nine - two - double eight.

e) Vu Thanh Bat 6275564: six - two - seven - double five - six - four.

f) Bui Ngoc Linh 8231236: eight - two - three - one - two - three- six.

2. Listen and write the telephone numbers.

(Lắng nghe và viết các số điện thoại.)

Bài nghe:

a) 8 251 654     b) 8 250 514
c) 8 521 963     d) 8 351 793
e) 8 237 041     f) 8 821 652

3. Listen.

(Nghe.)

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

Lan: Xin lỗi Hoa.

Hoa: Gì vậy Lan.

Lan: Số điện thoại của bạn là gì?

Hoa: 8 262 019.

Lan: Cảm ơn. Mình sẽ gọi cho bạn sớm.

Now ask your classmates and complete the list. (Bây giờ hỏi các bạn trong lớp của em và hoàn thành danh mục này.)

Ví dụ:

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

4. Listen and read. Then answer the questions.

(Nghe và đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Hướng dẫn dịch:

Phong: Xin chào. Đây là số 8 537 471.

Tâm : Xin chào. Có phải Phong không?

Phong: Vâng. Ai đấy?

Tâm : Tâm đây. Tối mai bạn có rảnh không?

Phong: Ừ. Mình rảnh.

Tâm : Bạn có muốn đi xem phim không?

Phong: Muốn chứ. Mấy giờ phim sẽ bắt đầu?

Tâm : Phim sẽ bắt đầu lúc 7 giờ.

Chúng ta sẽ gặp nhau lúc 6 giờ 45.

Phong: Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?

Tâm : Chúng ta sẽ gặp nhau trước rạp phim.

Phong: Hay đấy. Mình sẽ gặp bạn vào ngày mai. Đừng trễ nhé!

Trả lời câu hỏi:

a) Who will meet tomorrow? (Ngày mai ai sẽ gặp nhau?)

=> Tam and Phong will meet each other tomorrow.

b) What will they do? (Họ sẽ làm gì?)

=> They will see a movie.

c) What time will they meet? (Họ sẽ gặp nhau lúc nào/ lúc mấy giờ?)

=> They will meet at 6.45.

d) Where will they meet? (Họ sẽ gặp nhau ở đâu?)

=> They will meet in front of the movie theatre.

5. Listen. Then write the answers.

(Nghe. Sau đó viết các câu trả lời.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

6. Read. Then answer.

(Đọc. Sau đó trả lời.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Hướng dẫn dịch:

Trong đoạn hội thoại này, Hân có thể là chị hoặc em của Lan. Nhìn trong hình mình thấy Hân còn rất trẻ nên mình sẽ dịch Hân là em của Lan.

Hân : Xin chào. Đây là số 8 674 758.

Phong: Xin chào. Có phải Lan đó không?

Hân : Không. Đây là em chị ấy, Hân. Ai đang gọi đấy ạ?

Phong: Anh là Phong. Anh có thể nói chuyện với Lan được không?

Hân : Rất tiếc. Bây giờ chị ấy không có ở nhà.

Phong: Khi nào thì chị ấy sẽ về?

Hân : Khoảng 6 giờ chị ấy sẽ về.

Phong: Được rồi. Vui lòng nói cho chị ấy là anh sẽ gọi lại sau 6 giờ.

Hân : Vâng ạ. Em sẽ nói cho chị ấy. Tạm biệt.

Phong: Tạm biệt.

Trả lời câu hỏi:

a) Who is caling? (Ai đang gọi?)

=> Phong is calling.

b) Who is answering the phone? (Ai đang trả lời điện thoại?)

=> Han, Lan's sister, answers the phone.

c) Who are they talking about? (Họ đang nói về ai?)

=> They're talking about Lan.

d) When will she be back? (Khi nào cô ấy trở về?)

=> She will be back about 6 o'clock.

e) When will Phong call her again? (Khi nào Phong sẽ gọi lại cho cô ấy?)

=> Phong will call her again after six.

7. Play with words.

(Chơi với chữ.)

Bài nghe:

Will you come to my party?

(Bạn sẽ đến dự bữa tiệc của tôi chứ?)

Hướng dẫn dịch:

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Remember.

(Ghi nhớ.)

Tiếng Anh 7 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7

Các bài học tiếng Anh lớp 7 Unit 2 khác:

Xem thêm: Videos giải bài tập Tiếng Anh 7 của cô Nguyễn Minh Hiền

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh 7 | Soạn Tiếng Anh 7 | Để học tốt Tiếng Anh 7 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt tiếng Anh 7 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-2-personal-information.jsp