Unit 4 lớp 8: A Closer Look 2Unit 4: Our customs and traditions

A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 41-42 SGK Tiếng Anh 8 thí điểm)

Grammar

1. Look at the pictures and complete ... (Nhìn vào hình và hoàn thành các câu với shouldvà shouldn't.)

Để học tốt tiếng anh 8 thí điểm | Giải bài tập tiếng anh 8 thí điểm

Gợi ý:

1. should

Bạn nên kính trọng người lớn tuổi.

2. shouldn't

Theo truyền thống, bạn không nên quét nhà vào ngày đâu năm mới.

3. should

Trẻ con nên nhận đồ từ người lớn bằng 2 tay.

4. shouldn't

Bạn không nên mặc quần ngắn khi đi đến chùa.

5. should

Bạn nên mang theo một món quà khi thăm nhà ai đó.

2. Match situations in A ... (Nối các tình huống ở A với lời khuyên ở B.)

Gợi ý:

1. b2. c3. e4. d5. a

3. Complete the sentences with ... (Hoàn thành các câu với hình thức đúng của have to.)

Gợi ý:

1. have to2. have to3. has to
4. had to, don't have to5. does ... have to6. have to

4. Choose A or B to convey ... (Chọn A hoặc B để truyền tải ý nghĩa của câu đầu tiên.)

Gợi ý:

1. B2. A3. A4. B

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn phải cởi mũ ra khi đi vào khu thờ cúng chính của đền.

   A. Bạn có thể cởi mũ nếu nạn muốn.

   B. Bạn không được phép đội mũ.

2. Bạn không phải boa ở Việt Nam.

   A. Không cần phải boa ở Việt Nam.

   B. Bạn không được phép boa ở Việt Nam.

3. Học sinh không được chạy hoặc làm ồn trong khu trường học.

   A. Chạy và làm ồn không được phép ở khu trường học.

   B. Chúng có thể chạy và làm ồn trong khu trường học.

4. Trong quá khứ, người Việt Nam phải sống với ba mẹ thậm chí sau khi kết hôn.

   A. Họ có thể sống với ba mẹ sau khi họ kết hôn.

   B. Họ buộc phải sống với ba mẹ sau khi kết hôn.

5. Mi is going to visit her friend Eri ... (Mi sẽ thăm bạn của cô ấy là Eri ở Nhật Bản. Đọc thư điện tử của Eri, có 6 lỗi trong đó, em có thể tìm và sửa chúng không?)

Hướng dẫn dịch:

Chào Mi,

Mình rất hào hứng về chuyến đi của bạn. Sẽ thật thú vị đấy!

Mình nên đưa cho lời khuyên nào, vì vậy bạn có thể chuẩn bị cho Nhật Bản. Chúng mình có nhiều phong tục và nó có thể gây chút bối rối cho khách đến thăm.

Đầu tiên, bạn phải cởi giày khi bạn đi ra ngoài. Bạn không nên mang dép vào nhà - nhưng bạn không phải mang bất kỳ thứ gì, chúng mình có những đôi giày phụ cho khách. Sau đó bạn dùng dép khác nhau trong nhà tắm và trong vườn, nhưng bạn sẽ quen với điều đó thôi! Bạn không nên lo lắng - mình sẽ giúp bạn.

À, giờ mình đi rồi...

Eri x

6. Work in pairs. Imagine that you both ... (Làm theo cặp. Tưởng tượng rằng cả hai bạn đều có một người bạn mà sẽ đến Việt Nam vào mùa hè này. Lặp danh sách 3 lời khuyên và 3 điều bắc buộc mà bạn của bạn nên theo. Chia sẻ ý kiến của bạn với cả lớp.)

Gợi ý:

Advice:

- Children should take things from adults with both hands.

- You shouldn't wear shorts when going to the pagoda.

- You should bring a gift when you visit someone's house.

Obligation:

- You have to take your hat off when going inside the main worship area of the temple.

- You don't have to tip in Vietnam.

- Before leaving the dinner table, you must ask for permission.

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm Unit 4 khác:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để cùng nhau xây dựng một cộng đồng học tập lớn nhất cả nước.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy Like và chia sẻ nhé!


unit-4-our-customs-and-traditions.jsp