Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10: Ôn tập chương 4Chương 4: Phân bào

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10: Ôn tập chương 4

Để quan sát tiêu bản rễ hành, ta làm như sau:

(1) đặt tiêu bản cố định lên kính hiển vi và điều chỉnh sao cho vùng có mẫu vật vào giữa hiển vi trường

(2) quan sát toàn bộ lát cắt dọc rễ hành dưới vật kính ×10 để sơ bộ xác định vùng có nhiều tế bào đang phân chia

(3) chỉnh vùng có nhiều tế bào đang phân chia vào giữa hiển vi trường và quan sát dưới vật kính ×40

(4) nhận biết các kì của quá trình nguyên phân trên tiêu bản

Sử dụng dữ kiện này dể trả lời các câu 1 – 5

Câu 1: Thứ tự đúng các bước tiến hành là

A. (1) → (2) → (3) → (4)

B. (1) → (2) →(4) → (3)

C. (1) → (3) → (2) → (4)

D. (1) → (4) → (3) → (2)

Câu 2: Mục tiêu của bài thực hành là

A. Quan sát được hình thái NST trong phân bào nguyên phân

B. Nhận biết được các kì nguyên phân

C. Vẽ được hình biểu diễn bộ NST trong từng kì của nguyên phân

D. Tất cả các mục tiêu trên

Câu 3: Khi quan sát tiêu bản thấy các NST đơn đang phân li về hai cực của tế bào thì tế bào đang ở kì nào của nguyên phân?

A. kì đầu   B. kì giữa

C. kì sau   D. kì cuối

Câu 4: Quan sát tiêu bản của một rễ hành, ta có thể thấy trường hợp nào sau đây?

A. Các tế bào đang ở các kì khác nhau

B. Một số tế bào đang ở cùng một kì

C. Một số tế bào không nhìn rõ NSt

D. Tất cả các trường hợp trên

Câu 5: Dưới kính hiển vi, hình thái NST rõ nét, đặc trưng nhất ở kì nào?

A. kì đầu   B. kì giữa

C. kì sau   D. kì cuối

Đáp án

Câu 1: (1) → (2) → (3) → (4)

Câu 2: D. Tất cả các mục tiêu trên

Câu 3: C. kì sau

Câu 4: D. Tất cả các trường hợp trên

Câu 5: B. kì giữa

Tham khảo các Bài tập trắc nghiệm Sinh 10 khác:

Tham gia các nhóm học tập VietJack trên mạng xã hội, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Sinh học 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.