Cụm động từ Drop over trong tiếng AnhNghĩa từ Drop over

Ý nghĩa của Drop over là:

  • Tạt vào thăm, nhân tiện ghé thăm

Ví dụ minh họa cụm động từ Drop over:

 
- I'll DROP OVER on my way back.
Tôi sẽ tạt vào thăm trên đường về nhà.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Drop over trên, động từ Drop còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp