Cú pháp kết hợp MySQL và PHPMySQL làm việc tốt khi kết hợp với nhiều ngôn ngữ lập trình đa dạng như PERL, C, C++, Java, và PHP. Trong đó, PHP được sử dụng phổ biến nhất bởi vì khả năng phát triển ứng dụng Web của nó. Loạt bài này trọng tâm sử dụng MySQL trong một môi trường PHP.

PHP cung cấp các hàm đa dạng để truy cập MySQL Database và để thao tác các bản ghi dữ liệu bên trong MySQL Database. Bạn sẽ cần gọi các hàm theo đúng như cách bạn gọi bất kỳ hàm PHP khác.

Các hàm PHP để sử dụng với MySQL có dạng tổng quát như sau:

mysql_Hàm(giatri,giatri,...);

Phần thứ hai (Hàm) là cụ thể cho từng hàm, thường là một từ miêu tả những gì hàm đó thực hiện. Dưới đây là hai hàm sẽ được sử dụng trong loạt bài này.

mysql_connect($connect);
mysql_query($connect,"Lệnh SQL");

Ví dụ sau minh họa cú pháp chung của PHP để gọi bất kỳ hàm MySQL nào.

<html>
<head>
<title>Cu phap chung cua PHP va MySQL</title>
</head>
<body>
<?php
   $retval = mysql_Hàm(giatri, giatri,...);
   if( !$retval )
   {
       die ( "Thong bao ve loi co lien quan" );
   }
   // Lenh MySQL hoac PHP khac
?>
</body>
</html>

Bắt đầu từ chương sau, chúng tôi sẽ trình bày các tính năng MySQL quan trọng đi cùng với PHP.

Loạt bài hướng dẫn học MySQL cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học MySQL phổ biến khác tại VietJack: