Xóa bảng trong MySQLĐể xóa một bảng trong MySQL đang tồn tại là khá đơn giản, nhưng bạn cần thật cẩn thận trong khi xóa bất kỳ bảng nào, bởi vì bạn sẽ mất toàn bộ dữ liệu đã được lưu giữ trong bảng đó và không thể phục hồi lại được.

Cú pháp

Cú pháp SQL chung để xóa một bảng MySQL là:

DROP TABLE ten_bang;
Quảng cáo

Ví dụ

Để xóa bảng sinhvienk60 đã tạo ở chương trước, bạn sử dụng:

DROP TABLE sinhvienk60;

Xóa bảng bởi sử dụng PHP Script

Để xóa một bảng đang tồn tại trong bất kỳ cơ sở dữ liệu nào, bạn sẽ cần sử dụng hàm mysql_query() trong PHP. Bạn truyền cho tham số thứ hai một lệnh SQL hợp lý để xóa một bảng.

Ví dụ

<html>
<head>
<title>Xoa bang trong MySQL</title>
</head>
<body>
<?php
$dbhost = 'localhost:3306';
$dbuser = 'root';
$dbpass = '123456';
$conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass);
if(! $conn )
{
  die('Khong the ket noi: ' . mysql_error());
}
echo 'Ket noi thanh cong<br />';
$sql = "DROP TABLE sinhvienk60";
mysql_select_db( 'sinhvien' );
$retval = mysql_query( $sql, $conn );
if(! $retval )
{
  die('Khong the xoa bang: ' . mysql_error());
}
echo "Bang sinhvienk60 da duoc xoa thanh cong\n";
mysql_close($conn);
?>
</body>
</html>

Sao chép code trên trong một trình soạn thảo chẳng hạn, lưu là xoabang.php, bạn cần xác định các tham số $dbuser và $dbpass thích hợp (tùy theo cách bạn đã thiết lập với MySQL), sau đó, mở trình duyệt, chạy locallhost/xoabang.php sẽ cho kết quả như sau:

Ket noi thanh cong
Bang sinhvienk60 da duoc xoa thanh cong

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học MySQL phổ biến khác tại VietJack:
Tài liệu giáo viên