Regexp trong MySQLBạn đã thấy cách MySQL so khớp mẫu (Pattern Matching) với LIKE …%. MySQL hỗ trợ hoạt động so khớp mẫu khác dựa trên Regular Expression và toán tử REGEXP. Nếu bạn đã hiểu về PHP hoặc PERL, thì nó là khá đơn giản để bạn hiểu về hoạt động này bởi vì việc so khớp này là khá tương tự như các Regular Expression trong các ngôn ngữ đó.

Bảng dưới liệt kê các Pattern có thể được sử dụng cùng với toán tử REGEXP.

PatternSo khớp với
^Phần đầu của chuỗi
$Phần cuối của chuỗi
.Bất kỳ ký tự đơn nào
[...]Bất kỳ ký tự nào được liệt kê trong dấu ngoặc vuông
[^...]Bất kỳ ký tự nào không được liệt kê trong dấu ngoặc vuông
p1|p2|p3Bất kỳ mẫu p1, p2 hoặc p3 nào
*0 hoặc nhiều instance (sự thể hiện) của phần tử ở trước
+1 hoặc nhiều instance (sự thể hiện) của phần tử ở trước
{n}n instance (sự thể hiện) của phần tử ở trước
{m,n}Từ m tới n instance (sự thể hiện) của phần tử ở trước
Quảng cáo

Ví dụ

Dựa vào bảng trên, bạn có thể thành lập nhiều kiểu truy vấn SQL đa dạng tùy theo yêu cầu của bạn. Ở đây, mình sẽ liệt kê một số kiểu cần thiết nhất. Giả sử chúng ta có một bảng sinhvienk60 và có một trường là ten:

Truy vấn để tìm tất cả ten bắt đầu với '^Ng':

SELECT ten FROM sinhvienk60 WHERE ten REGEXP '^Ng';

Truy vấn để tìm tất cả ten kết thúc với 'ng$':

SELECT ten FROM sinhvienk60 WHERE ten REGEXP 'ng$';

Truy vấn để tìm tất cả ten chứa 'ao':

SELECT ten FROM sinhvienk60 WHERE ten REGEXP 'ao';

Truy vấn để tìm tất cả ten bắt đầu với một nguyên âm và kết thúc với 'nh':

SELECT ten FROM sinhvienk60 WHERE ten REGEXP '^[aeiou]|nh$';

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học MySQL phổ biến khác tại VietJack:
Tài liệu giáo viên