Mệnh đề BETWEEN trong MySQLBạn có thể sử dụng mệnh đề BETWEEN để thay thế một tổ hợp các điều kiện "lớn hơn hoặc bằng AND nhỏ hơn hoặc bằng".

Để hiểu cách sử dụng mệnh đề BETWEEN, bạn xem xét bảng sinhvienk58 có các bản ghi sau:

Mệnh đề BETWEEN trong MySQL
mysql> SELECT * FROM sinhvienk58;
+------+------+------------+--------------------+
| id  | name | work_date | diemthi |
+------+------+------------+--------------------+
|  1 | John | 2007-01-24 |        250 |
|  2 | Ram | 2007-05-27 |        220 |
|  3 | Jack | 2007-05-06 |        8.50 |
|  3 | Jack | 2007-04-06 |        100 |
|  4 | Jill | 2007-04-06 |        220 |
|  5 | Zara | 2007-06-06 |        9.50 |
|  5 | Zara | 2007-02-06 |        350 |
+------+------+------------+--------------------+
7 rows in set (0.00 sec)

Bây giờ, giả sử dựa vào bảng trên, bạn muốn lấy các bản ghi với điều kiện diemthi lớn hơn hoặc bằng 8.50 và nhỏ hơn hoặc bằng 9.50. Việc này có thể được thực hiện bởi sử dụng các điều kiện >=<= như sau:

SELECT * FROM sinhvienk58 
  WHERE diemthi >= 8.50 AND
  diemthi <= 9.50;

Kết quả là:

Mệnh đề BETWEEN trong MySQL

Để thu được kết quả tương tự, bạn có thể sử dụng mệnh đề BETWEEN trong MySQL như sau:

SELECT * FROM sinhvienk58 
  WHERE diemthi BETWEEN 8.50 AND 9.50; 
//Lenh nay cho ket qua nhu tren

Loạt bài hướng dẫn học MySQL cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học MySQL phổ biến khác tại VietJack: