Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 15: ComputersUnit 15: Computers

Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 15: Computers

Bảng dưới liệt kê các từ vựng (từ mới) có trong bài học Unit 15: Computers.

Word Class Meaning
adjust v. điều chỉnh
bulletin n. bản tin
challenging adj. mang tính thử thách
concern n. mối quan tâm
connect v. kết nối
degree n. bằng cấp
document n. văn bản
icon n. biểu tượng
impact n. sự ảnh hưởng
insert v. chèn
install v. cài đặt
freshman n. sinh viên năm thứ nhất
fix v. sửa chữa
guarantee n. sự bảo đảm, sự bảo hành
jack n. giắc cắm
jam n. sự tắc nghẽn
manual n. sách hướng dẫn sử dụng, sổ tay
path n. đường mòn, đường dẫn
post v. đăng
printer n. máy in
requirement n. yêu cầu, sự yêu cầu
restrict v. giới hạn, hạn chế
skeptical adj. hoài nghi
store v. lưu trữ

Các bài soạn Tiếng Anh 8 Unit 15: Computers:

Tham gia các nhóm học tập VietJack trên mạng xã hội, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-15-computers.jsp