Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 15: ComputersUnit 15: Computers

Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 15: Computers

Bảng dưới liệt kê các từ vựng (từ mới) có trong bài học Unit 15: Computers.

Word Class Meaning
adjust v. điều chỉnh
bulletin n. bản tin
challenging adj. mang tính thử thách
concern n. mối quan tâm
connect v. kết nối
degree n. bằng cấp
document n. văn bản
icon n. biểu tượng
impact n. sự ảnh hưởng
insert v. chèn
install v. cài đặt
freshman n. sinh viên năm thứ nhất
fix v. sửa chữa
guarantee n. sự bảo đảm, sự bảo hành
jack n. giắc cắm
jam n. sự tắc nghẽn
manual n. sách hướng dẫn sử dụng, sổ tay
path n. đường mòn, đường dẫn
post v. đăng
printer n. máy in
requirement n. yêu cầu, sự yêu cầu
restrict v. giới hạn, hạn chế
skeptical adj. hoài nghi
store v. lưu trữ

Các bài soạn Tiếng Anh 8 Unit 15: Computers:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8 (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 8 (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-15-computers.jsp