Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 13: Films and Cinema (Phần 2)Unit 13: Films and Cinema

Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 13: Films and Cinema (Phần 2)

Cấu trúc nhấn mạnh It is/was not untl … that …

Cấu trúc It is/was not until... that... + S + V được dùng để nhấn mạnh khoảng thời gian hoặc thời điểm mà một sự việc xảy ra. Khoảng thời gian hoặc thời điểm có thể diễn tả bằng một từ, một cụm từ hoặc một mệnh đề.

Ví dụ:

He didn't get home until 11 p.m

=> It was not until 11 p.m that he got home.

(Mãi đến 11 giờ anh ấy mới về nhà)

Lưu ý: Cấu trúc "It is/was not until..." phải nối với mệnh đề theo sau bằng "that" không dùng "when".

Sai: It is not until 1997 when she got married.

Đúng: It is not until 1997 that she got married.

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 13 khác:

Tham gia các nhóm học tập VietJack trên mạng xã hội, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-13-films-and-cinema.jsp