Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 9: Undersea WorldUnit 9: Undersea World

Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 9: Undersea World

Câu điều kiện loại 2

2.1. Khái niệm

Câu điều kiện loại 2 còn được gọi là câu điều kiện không có thực ở hiện tại. Điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, điều kiện chỉ là một giả thiết, một ước muốn trái ngược với thực trạng hiện tại.

2.2. Công thức

Công thức:

If + S + V (quá khứ), S + would + V (nguyên mẫu)

Đảo ngữ:

Were + S + to + V (nguyên mẫu), S + would + V (nguyên mẫu)

Ví dụ:

If I learnt Russian, I would read a Russian book.

Were I to learn Russian, I would read a Russian book.

Để học tốt (Giải bài tập) các phần của Tiếng Anh 10 Unit 9 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link Soạn văn 10 (đầy đủ, ngắn gọn nhất), Giải bài tập Vật Lý 10Giải bài tập Hóa học 10 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-9-undersea-world.jsp