Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 9: Undersea WorldUnit 9: Undersea World

Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 9: Undersea World

Cấu trúc với động từ khuyết thiếu “should”

1.1. Trường hợp sử dụng

a. Sử dụng should để đưa ra lời khuyên

Ví dụ: You should see a doctor.

You shouldn’t carry heavy things.

b. Sử dụng should để đưa ra ý kiến hoặc đề nghị

Ví dụ: He should resign now.

c. Dùng trong câu hỏi để diễn tả sự nghi ngờ, thiếu chắc chắn

Ví dụ: How should I know?

d. Dùng với các đại từ nghi vấn như what, where, who để diễn tả sự ngạc nhiên, thường dùng với “but”

Ví dụ: I was thinking of going to see Jones when who should appear but Jones himself.

1.2. Công thức

a. Khẳng định: S + should + V + ...

b. Phủ định: S + shouldn’t + V + ...

c. Câu hỏi: Should + S + V + ... ?

Để học tốt (Giải bài tập) các phần của Tiếng Anh 10 Unit 9 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link Soạn văn 10 (đầy đủ, ngắn gọn nhất), Giải bài tập Vật Lý 10Giải bài tập Hóa học 10 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-9-undersea-world.jsp