Unit 5 lớp 7: CommunicationĐể học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm

Unit 5: Vietnamese food and drink

Unit 5 lớp 7: Communication (phần 1 → 4 trang 53 SGK Tiếng Anh 7 thí điểm)

1. Listen to a celebrity chef, Austin Nguyen talking about his favourite food. Which food in Extra vocabulary does he talk about? (Nghe đầu bếp nổi tiếng Austin Nguyen đang nói về món ăn ưa thích của mình. Anh ta có nói đến đồ ăn nào trong phần Extra vocabulary?)

He talk about sticky rice.

2. What are your favourite food and drink? Write your answers in the table below. (Những đồ ăn thức uống ưa thích của bạn là gì? Viết câu trả lời vào bảng dưới đây.)

QuestionsYour Answers
1. What's your favourite food?It's Pho bo.
2. How does it taste?It tastes delicious.
3. What's your favourite drink?It's orange juice.
4. When do you often drink it?I usually drink in the morning.
5. What foreign food/ drink do you like?It's McDonald.
6. What new food do you want to try?I like sushi.
7. What food do you hate?I hate noodles.
8. What food can you cook?I can cook omelette.

3. Now, interview three students about their favourite foods and drinks. Write theứ answers in the table below. (Bây giờ, phỏng vấn 3 bạn học sinh về đồ ăn, thức uống ưa thích của họ. Viết câu trá lòi của họ vảo bảng sau.)

QuestionsStudent 1Student 2Student 3
1. What's your favorite food?omelettenoodleschicken noodle
2.How does it taste?fragrantsalty, fragrantfragrant, salty, delicious
3.What's your favorite drink?lemonadeorange juiceapple juice
4. When do you often drink it?in the morningin the afternoonin the morning
5. What foreign food/ drink do you like?spaghettibeefsteakchampagne
6. What new food do you want to try?kimchisushisushi
7. What food do you hate?hot potbeefpork
8. What food can you cook?omelettenoodlesnoodles

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 5 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 7 (ngắn gọn, đầy đủ), giải bài tập Toán 7, Giải bài tập Vật Lý 7giải bài tập Sinh học 7 hay nhất tại VietJack.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-5-vietnamese-food-and-drink.jsp


Soạn văn lớp 7 và Giải bài tập Tiếng Anh 7 tại vietjack.com: