Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài 4: Our PastUnit 4: Our Past

Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài 4: Our Past

Giới từ in, on,at

Ta đặt “in” trước các từ chỉ thời gian dài như: năm, tháng, tuần, mùa, …

In + the + buổi trong ngày: in the morning - vào buổi sáng

In + tên tháng: in June - vào tháng 6

In + tên mùa: in summer - vào mùa hè

In + năm: in 1990 - vào năm 1990

In + the + thế kỷ: in the twentieth century - vào thế kỷ 20

“on”: vào … (ngày trong tuần)

Ta đặt “on” trước những từ chỉ những ngày trong tuần, hoặc một dịp nào đó.

VD: on Sunday (vào ngày Chủ nhật)

on Monday (vào ngày thứ bảy)

on this occasion (nhân dịp này)

on this opportunity (nhân cơ hội này)

“at” : vào lúc … (giờ trong ngày, hoặc một khoảnh khắc)

Ta đặt “at” trước từ chỉ mốc thời gian rất ngắn cụ thể như giờ giấc trong ngày.

VD: at 2 o’clock (vào lúc 2 giờ)

at that moment (vào lúc đó)

at that time (vào lúc đó),

at present (hiện tại)

Các bài soạn Tiếng Anh 8 Unit 4: Our Past:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để cùng nhau xây dựng một cộng đồng học tập lớn nhất cả nước.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy Like và chia sẻ nhé!


unit-4-our-past.jsp