Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài 4: Our PastUnit 4: Our Past

Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài 4: Our Past

Cách sử dụng của used to.

Used to được dùng để miêu tả những thói quen hoặc trạng thái đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.

Ví dụ:

Bill used to live in Manchester, but now he lives in Liverpool.

(Bill đã từng sống ở Manchester, nhưng bây giờ anh ấy sống ở Liverpool.)

People used to believe in ghost.

(Con người từng tin vào ma quỷ.)

Các bài soạn Tiếng Anh 8 Unit 4: Our Past:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để cùng nhau xây dựng một cộng đồng học tập lớn nhất cả nước.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy Like và chia sẻ nhé!


unit-4-our-past.jsp