Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài 4: Our PastUnit 4: Our Past

Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài 4: Our Past

Cách sử dụng của used to.

Used to được dùng để miêu tả những thói quen hoặc trạng thái đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.

Ví dụ:

Bill used to live in Manchester, but now he lives in Liverpool.

(Bill đã từng sống ở Manchester, nhưng bây giờ anh ấy sống ở Liverpool.)

People used to believe in ghost.

(Con người từng tin vào ma quỷ.)

Các bài soạn Tiếng Anh 8 Unit 4: Our Past:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8 (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 8 (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-4-our-past.jsp