Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 6: The Young Pioneers ClubUnit 6: The Young Pioneers Club

Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 6: The Young Pioneers Club

Bảng dưới liệt kê các từ vựng (từ mới) có trong bài học Unit 6: The Young Pioneers Club.

Word Class Meaning
academic adj thuộc về học tập, thuộc chương trình chính quy
application n việc nộp đơn, đơn xin
association n liên đoàn, liên hiệp
citizenship n quyền công dân, bổn phận công dân
coeducational adj thuộc giáo dục chung cho cả nam và nữ
drawing n tranh vẽ, sự vẽ
enroll v đăng ký vào học
favor n sự giúp đỡ
fill out v điền (vào mẫu đơn)
fund n quỹ, tiền quỹ
fitness n sự sung sức, sự mạnh khỏe
interest n mối quan tâm, sở thích
peace n hòa bình
position n chức vụ, vị trí
recycle v tái chế
resource n nguồn tài nguyên
scout n hướng đạo sinh
slightly adv rất ít
tutor n người dạy phụ đạo, gia sư
tutor v dạy phụ đạo
unite v đoàn kết, hợp lại
voluntary adj tự nguyện, tình nguyện

Các bài soạn Tiếng Anh 8 Unit 6: The Young Pioneers Club:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để cùng nhau xây dựng một cộng đồng học tập lớn nhất cả nước.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy Like và chia sẻ nhé!


unit-6-the-young-pioneers-club.jsp