Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 6: The Young Pioneers ClubUnit 6: The Young Pioneers Club

Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 6: The Young Pioneers Club

Bảng dưới liệt kê các từ vựng (từ mới) có trong bài học Unit 6: The Young Pioneers Club.

Word Class Meaning
academic adj thuộc về học tập, thuộc chương trình chính quy
application n việc nộp đơn, đơn xin
association n liên đoàn, liên hiệp
citizenship n quyền công dân, bổn phận công dân
coeducational adj thuộc giáo dục chung cho cả nam và nữ
drawing n tranh vẽ, sự vẽ
enroll v đăng ký vào học
favor n sự giúp đỡ
fill out v điền (vào mẫu đơn)
fund n quỹ, tiền quỹ
fitness n sự sung sức, sự mạnh khỏe
interest n mối quan tâm, sở thích
peace n hòa bình
position n chức vụ, vị trí
recycle v tái chế
resource n nguồn tài nguyên
scout n hướng đạo sinh
slightly adv rất ít
tutor n người dạy phụ đạo, gia sư
tutor v dạy phụ đạo
unite v đoàn kết, hợp lại
voluntary adj tự nguyện, tình nguyện

Các bài soạn Tiếng Anh 8 Unit 6: The Young Pioneers Club:

Tham gia các nhóm học tập VietJack trên mạng xã hội, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-the-young-pioneers-club.jsp