Comment trong C/C++Comment của chương trình là các lời diễn giải, mà bạn có thể bao trong C/C++ code, và giúp cho bất kỳ ai đọc source code dễ dàng hơn. Tất cả ngôn ngữ lập trình đều cho phép một số mẫu comment nào đó.

C++ hỗ trợ các comment đơn dòng và đa dòng. Tất cả ký tự có trong comment được bỏ qua bởi C/C++ compiler.

Comment trong C/C++ bắt đầu với /* và kết thúc với */. Ví dụ:

/* Day la mot comment don dong */

/* C/C++ cung ho tro cac comment
 * ma co nhieu dong
 */

Một comment cũng có thể bắt đầu với //, kéo dài tới phần cuối của dòng. Ví dụ:

#include <iostream>
using namespace std;

main()
{
   cout << "Hoc C/C++ co ban va nang cao"; // In dong chu Hoc C/C++ co ban va nang cao

   return 0;
}

Khi code trên được biên dịch, nó sẽ bỏ qua // In dong chu Hello World và cuối cùng cho kết quả sau:

Hello World

Bên trong một comment dạng /* và */, các ký tự // không có ý nghĩa đặc biệt gì. Bên trong một comment dạng //, các ký tự /* và */ không có ý nghĩa đặc biệt gì. Vì thế, bạn có thể "lồng" bất kỳ dạng comment nào bên trong dạng khác. Ví dụ:

/* Comment ve dong lenh in dong chu Hello World:

cout << "VietJack xin chao cac ban!"; // in dong chu VietJack xin chao cac ban!

*/

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 4 của vietjackteam vào cuối tháng 09/2017 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Khóa học cũng đưa 200 câu hỏi phỏng vấn java trên https://www.javatpoint.com/corejava-interview-questions vào nội dung để giúp các bạn dễ dàng vượt qua kì phỏng vấn

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Loạt bài hướng dẫn học lập trình C++ cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.