Chuỗi (String) trong C/C++C++ cung cấp hai kiểu biểu diễn chuỗi như sau:

 • Chuỗi theo phong cách của ngôn ngữ C (C-style),

 • Lớp Chuỗi (String) được giới thiệu trong C/C++ chuẩn.

Chuỗi theo phong cách C

Dạng chuỗi này bắt nguồn từ ngôn ngữ C và tiếp tục được hỗ trợ trong C/C++. Chuỗi trong ngôn ngữ lập trình C thực chất là mảng một chiều của các ký tự mà kết thúc bởi một ký tự null '\0'.

Phần khai báo và khởi tạo dưới đây tạo ra một chuỗi bao gồm một từ "Hello". Để giữ các giá trị null tại cuối của mảng, cỡ của mảng các ký tự bao gồm một chuỗi phải nhiều hơn số lượng các ký tự trong từ khóa "Hello".

char loiChao[6] = {'H', 'e', 'l', 'l', 'o', '\0'};

Nếu bạn theo quy tắc khởi tạo các chuỗi, bạn có thể viết lệnh như sau:

char loiChao[] = "Hello";

Dưới đây là phần biểu diễn ô nhớ cho đoạn chuỗi trên trong ngôn ngữ C/C++:

Biểu diễn chuỗi trong C/C++

Thực tế, bạn không đặt ký tự null tại vị trí cuối cùng của biến hằng số. Bộ biên dịch C tự động thêm '\0' tại ví trí cuối cùng của chuỗi khi nó khởi tạo chuỗi. Cùng thử ví dụ in ra chuỗi sau đây:

#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{
  char loiChao[6] = {'H', 'e', 'l', 'l', 'o', '\0'};

  cout << "Khi gap nhau, chung ta noi: ";
  cout << loiChao << endl;

  return 0;
}
Quảng cáo

Khi đoạn code trên được biên dịch và thực hiện, kết quả in ra sẽ như sau:

Khi gap nhau, chung ta noi: Hello

Ngôn ngữ C/C++ hỗ trợ nhiều hàm đa dạng để thao tác các chuỗi kết thúc là null:

STT Hàm & Mục đích
1 strcpy(s1, s2);

Sao chép chuỗi s2 cho chuỗi s1.

2 strcat(s1, s2);

Nối chuỗi s2 vào cuối chuỗi s1.

3 strlen(s1);

Trả về độ dài của chuỗi s1.

4 strcmp(s1, s2);

Trả về 0 nếu s1 và s2 là như nhau; nhỏ hơn 0 nếu s1<s2; lớn hơn 0 nếu s1>s2.

5 strchr(s1, ch);

Trả về con trỏ tới vị trí đầu tiên của ch trong s1.

6 strstr(s1, s2);

Trả về con trỏ tới vị trí đầu tiên của chuỗi s2 trong chuỗi s1.

Dưới đây là ví dụ cho việc sử dụng một vài hàm bên trên:

#include <iostream>
#include <cstring>

using namespace std;

int main ()
{
  char chuoi1[10] = "Hello";
  char chuoi2[10] = "Christmas";
  char chuoi3[10];
  int len ;

  // sao chep chuoi1 vao trong chuoi3
  strcpy( chuoi3, chuoi1);
  cout << "strcpy( chuoi3, chuoi1) : " << chuoi3 << endl;

  // noi hai chuoi: chuoi1 va chuoi2
  strcat( chuoi1, chuoi2);
  cout << "strcat( chuoi1, chuoi2): " << chuoi1 << endl;

  // tong do dai cua chuoi1 mot sau khi thuc hien noi chuoi
  len = strlen(chuoi1);
  cout << "Dung ham strlen(chuoi1) de tinh do dai chuoi1: " << len << endl;

  return 0;
}

Chạy chương trình C/C++ trên sẽ cho kết quả như hình sau:

Chuỗi trong C/C++
Quảng cáo

Lớp String trong C/C++

Thư viện chuẩn C/C++ cung cấp một kiểu lớp String mà hỗ trợ tất cả hoạt động liên quan tới chuỗi đã đề cập ở trên, và bổ sung thêm nhiều tính năng nữa. Chúng ta sẽ học lớp này trong Thư viện chuẩn C/C++ (C++ Standard Library), nhưng lúc này, chúng ta xem xét ví dụ sau:

Lúc này, có thể bạn không hiểu ví dụ này, bởi vì chúng ta chưa bàn luận về Lớp và Đối tượng trong C/C++. Vì thế, bạn quan sát và ghi nhớ chúng tới khi bạn đã hiểu các khái niệm về Hướng đối tượng được trình bày ở chương sau đó.

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main ()
{
  string chuoi1 = "Hello";
  string chuoi2 = "Christmas";
  string chuoi3;
  int len ;

  // sao chep chuoi1 vao trong chuoi3
  chuoi3 = chuoi1;
  cout << "Bay gio chuoi3 la: " << chuoi3 << endl;

  // noi hai chuoi: chuoi1 va chuoi2
  chuoi3 = chuoi1 + chuoi2;
  cout << "chuoi1 + chuoi2 co ket qua la: " << chuoi3 << endl;

  // tong do dai cua chuoi3 mot sau khi thuc hien noi chuoi
  len = chuoi3.size();
  cout << "Tinh do dai voi ham chuoi3.size() : " << len << endl;

  return 0;
}

Chạy chương trình C/C++ trên sẽ cho kết quả như hình sau:

Lớp String trong C/C++

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.