Tham chiếu trong C++Một biến tham chiếu là một alias, đó là tên khác cho một biến đã đang tồn tại. Khi một tham chiếu được khởi tạo với một biến, thì: hoặc tên biến hoặc tên tham chiếu có thể được sử dụng để tham chiếu tới biến đó.

Tham chiếu và con trỏ trong C++

Sử dụng tham chiếu có thể thường gây bối rối cho bạn như với con trỏ, tuy nhiên, có 3 điểm khác nhau giữa tham chiếu và con trỏ trong C++:

 • Bạn không thể có tham chiếu NULL. Bạn luôn luôn phải giả sử rằng một tham chiếu được kết nối với một phần của kho lưu trữ.

 • Khi một tham chiếu được khởi tạo cho một đối tượng, nó không thể bị thay đổi để tham chiếu tới đối tượng khác. Các con trỏ có thể được trỏ tới đối tượng khác tại bất kỳ thời điểm nào.

 • Một tham chiếu phải được khởi tạo khi nó được tạo. Các con trỏ có thể được tạo tại bất kỳ thời điểm nào.

Tạo tham chiếu trong C++

Bạn coi một tên biến như là một label (một nhãn) được đính kèm với vị trí biến trong bộ nhớ. Sau đó, bạn có thể nghĩ về tham chiếu như là label thứ hai được đính kèm với vị trí bộ nhớ đó. Vì thế, bạn có thể truy cập nội dung của biến thông qua: hoặc tên biến ban đầu hoặc tham chiếu. Giả sử chúng ta có ví dụ sau:

int  i = 19;

Bạn có thể khai báo các biến tham chiếu cho i như sau:

int&  r = i;

Đọc & trong các khai báo này là Tham chiếu. Vì thế, trong khai báo đầu tiên, r là tham chiếu integer được khởi tạo cho i và trong tham chiếu thứ hai, s là tham chiếu double được khởi tạo cho d. Ví dụ sau sử dụng các tham chiếu trong C++:

#include <iostream>
 
using namespace std;
 
int main ()
{
  // khai bao cac bien
  int  i;
  double d;
 
  // khai bao cac bien tham chieu
  int&  r = i;
  double& s = d;
  
  i = 5;
  cout << "Gia tri cua i la: " << i << endl;
  cout << "Gia tri cua tham chieu toi i la: " << r << endl;
 
  d = 11.7;
  cout << "Gia tri cua d : " << d << endl;
  cout << "Gia tri cua tham chieu toi d la: " << s << endl;
  
  return 0;
}
Quảng cáo

Chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả như hình sau:

Tham chiếu trong C++

Tham chiếu trong C++ thường được sử dụng cho danh sách các tham số hàm và hàm trả về các giá trị. Sau đây là hai khái niệm quan trọng liên quan tới tham chiếu trong C++, bạn sẽ thấy chi tiết khi click vào link:

Khái niệmMiêu tả

Truyền tham số bởi tham chiếu trong C++

C++ hỗ trợ truyền các tham chiếu như là các tham số hàm mà an toàn hơn so với các tham số

Trả về giá trị bởi tham chiếu trong C++

Bạn có thể trả về tham chiếu từ một hàm C++ giống như bất kỳ kiểu dữ liệu khác có thể được trả về

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.