Cụm động từ Break away trong tiếng AnhNghĩa từ Break away

Ý nghĩa của Break away là:

  • Rời khỏi, thoát khỏi

Ví dụ minh họa cụm động từ Break away:

 
- The SDP BROKE AWAY from the Labour Party.
SDP rời khỏi Labour Party.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Break away trên, động từ Break còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp