SEO là gì?SEO là viết tắt của Search Engine Optimization. SEO là tất cả về tối ưu hóa một Website cho các phương tiện tìm kiếm. SEO là một công nghệ cho:

  • Thiết kế và phát triển một Website để có thứ hạng cao trong các kết quả tìm kiếm.

  • Cải thiện số lượng và chất lượng lưu lượng truy cập vào một Website từ các phương tiện tìm kiếm.

  • Tiếp thị bằng việc hiểu cách các thuật toán làm việc, và những gì con người có thể tìm kiếm.

SEO là một nhánh của tiếp thị qua phương tiện tìm kiếm. SEO cũng được gọi là SEO Copyrighting bởi vì hầu hết các công nghệ mà được sử dụng để thúc đẩy các site trong các phương tiện tìm kiếm, làm việc với văn bản.

Nếu bạn lên kế hoạch để thực hiện một số SEO cơ bản, nó là cần thiết để bạn hiểu cách các phương tiện tìm kiếm làm việc.

Cách phương tiện tìm kiếm làm việc?

Các phương tiện tìm kiếm thực hiện một số hoạt động để phân phối các kết quả tìm kiếm.

  • Crawling - Tiến trình thu thập tất cả các trang web được liên kết tới một Website. Công việc này được thực hiện bởi một phần mềm, được gọi là Crawler hoặc Spider (với Google là Googlebot).

  • Indexing - Tiến trình tạo chỉ mục cho tất cả các trang web được thu thập và giữ chúng vào trong một cơ sở dữ liệu (database) khổng lồ, từ đó nó có thể lấy lại nếu sau đó nó cần sử dụng. Về bản chất, tiến trình Indexing nhận diện các từ và các diễn đạt mà diễn tả tốt nhất về trang web và gán trang web đó với các từ khóa riêng biệt.

  • Processing - Khi một yêu cầu tìm kiếm đến, phương tiện tìm kiếm xử lý nó, ví dụ: nó so sánh chuỗi tìm kiếm trong yêu cầu tìm kiếm với các trang đã được lập chỉ mục trong cơ sở dữ liệu.

  • Calculating Relevancy - Có thể có nhiều hơn một trang web chứa chuỗi tìm kiếm, vì thế phương tiện tìm kiếm bắt đầu tính toán tính thích hợp của mỗi trang trong chỉ mục của nó với chuỗi tìm kiếm.

  • Retrieving Results - Bước cuối cùng trong các hoạt động của phương tiện tìm kiếm là thu nhận các kết quả mà kết nối tốt nhất với chuỗi tìm kiếm. Về cơ bản, nó không là gì khác ngoài việc hiển thị chúng trên trình duyệt.

Các phương tiện tìm kiếm như Google và Yahoo! thường xuyên cập nhật thuật toán Relevancy hàng chục lần mỗi tháng. Khi bạn thấy các thay đổi trong kết quả phân hạng của bạn, đó là do một sự chuyển dịch thuật toán hoặc một cái gì khác ngoài tầm kiểm soát của bạn.

Mặc dù quy tắc hoạt động cơ bản của tất cả các phương tiện tìm kiếm là giống nhau, nhưng chỉ cần một sự khác nhau nhỏ trong các thuật toán Relavancy của họ cũng ảnh hưởng lớn tới kết quả hiển thị.

SEO Copywriting là gì?

SEO Copywriting là công nghệ viết văn bản có thể quan sát trên một trang web theo cách mà người lướt web có thể đọc tốt, và cũng có mục tiêu hướng tới các mục tìm kiếm riêng biệt. Mục đích của nó là xếp hạng cao trong các phương tiện tìm kiếm cho các mục tìm kiếm có chủ đích.

Cùng với văn bản có thể quan sát, SEO Copywriting thường tối ưu hóa các phần tử On-Page khác cho các mục tìm kiếm có chủ đích, bao gồm: Title, các thẻ Meta miêu tả, từ khóa, Heading và văn bản thay thế.

Ý tưởng đằng sau SEO Copywriting là các phương tiện tìm kiếm muốn các trang nội dung chân thật mà không phải là các trang bổ sung - thường được gọi là Doorway Pages mà được tạo cho mục đích duy nhất là giành được các thứ hạng cao.

Search Engine Rank là gì?

Khi bạn tìm kiếm bất cứ từ khóa nào sử dụng một phương tiện tìm kiếm, nó hiển thị hàng nghìn kết quả được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của nó. Một xếp hạng trang được đo lường bởi vị trí của trang được hiển thị trong các kết quả tìm kiếm. Nếu một phương tiện tìm kiếm đặt trang của bạn tại vị trí đầu tiên, thì khi đó hạng trang của bạn sẽ là số 1 và nó sẽ xem như là trang có thứ hạng cao nhất.

SEO là tiến trình thiết kế và phát triển một Website để giành được thứ hạng cao trong các kết quả tìm kiếm.

On-Page và Off-Page SEO là gì?

Theo khái niệm, có hai cách tối ưu hóa:

  • On-Page SEO - Nó bao gồm việc cung cấp nội dung tốt, các từ khóa tốt, và đặt các từ khóa trên các vị trí chính xác, cung cấp tiêu đề chính xác về mỗi trang, ….

  • Off-Page SEO - Nó bao gồm việc xây dựng liên kết, làm tăng tính phổ biến của liên kết bởi việc đệ trình các thư mục mở, các phương tiện tìm kiếm, các thay đổi liên kết, ….

Loạt bài hướng dẫn học SEO cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SEO phổ biến khác tại VietJack: