Tối ưu hóa Anchor trong SEOSử dụng Anchor Text giàu tính miêu tả cho tất cả các link văn bản của bạn. Hầu hết các phương tiện tìm kiếm cân nhắc Anchor text của các link khi xếp hạng các trang. Dưới đây là một ví dụ của Anchor:

<a href="otherpage.jsp" title="Anchor Title">Anchor Text</a>

Dưới đây liệt kê các điểm quan trọng cần ghi nhớ về các Anchor:

  • Anchor Title đóng một vai trò quan trọng và được thấy bởi hầu hết các phương tiện tìm kiếm. Anchor Title nên có các từ khóa chính xác. Anchor Title giúp các khách truy cập sử dụng một balloon và hiển thị văn bản đã viết.

  • Anchor Text là một phần quan trọng khác, mà nên được lựa chọn thật cẩn thận bởi vì phần văn bản này được sử dụng không chỉ cho các phương tiện tìm kiếm mà còn cho mục đích điều hướng. Bạn nên cố gắng sử dụng các từ khóa tốt nhất trong Anchor Text.

  • otherpage.htm là đường link tới trang web khác. Link này có thể tới một trang ngoại vi. Tại đây, bạn cần chắc chắn rằng trang được liên kết là tồn tại; nếu không thì nó được gọi là link chết, mà sẽ gây ấn tượng xấu tới các phương tiện tìm kiếm cũng như các khách truy cập.

Một ví dụ khác về một Anchor có thể như sau:

<a href="otherpage.jsp" title="Anchor Title">
   <img src="image.gif" alt="keywords" />
</a>

Trong trường hợp này, Anchor Text đã được đổi vị trí bởi một hình ảnh. Vì thế, trong khi sử dụng một hình ảnh để thay thế một Anchor Text, nó nên được kiểm tra rằng bạn đã đặt thẻ alt một cách chính xác. Một thẻ alt hình ảnh nên có các từ khóa chính xác.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SEO phổ biến khác tại VietJack: