Chiến thuật & Cách thức trong SEOCác công nghệ SEO được phân thành hai loại chính:

 • White Hat SEO - Các công nghệ mà các phương tiện tìm kiếm đề nghị như là một phần của một thiết kế tốt.

 • Black Hat SEO - Các công nghệ mà các phương tiện tìm kiếm không chấp nhận và cố gắng để tối thiểu hóa các ảnh hưởng của nó. Những công nghệ này cũng được biết đến như là Spamdexing.

White Hat SEO

Một chiến thuật SEO được xem như là White Hat SEO nếu nó có các đặc điểm sau:

 • Nó tuân theo các nguyên tắc chỉ đạo (Guideline) của các phương tiện tìm kiếm.

 • Nó không bao gồm bất kỳ sự lừa dối nào.

 • Nó bảo đảm rằng nội dung trong một chỉ mục phương tiện tìm kiếm, và sau đó là các hạng, là giống với nội dung mà một người sử dụng sẽ thấy.

 • Nó bảo đảm rằng nội dung một trang web nên được tạo cho người sử dụng và không tạo riêng cho các phương tiện tìm kiếm.

 • Nó bảo đảm các trang web có chất lượng tốt.

 • Nó bảo đảm tính khả dụng của các nội dung hữu ích trên các trang web.

Luôn luôn theo một chiến thuật White Hat SEO và đừng cố gắng lừa dối các khách truy cập của bạn. Trung thực và bạn sẽ gặt hái được những thành công ngoài mong đợi.

Black Hat hoặc Spamdexing

Một chiến thuật SEO, mà được xem như là Black Hat hoặc Spamdexing nếu nó có các đặc điểm sau:

 • Cố gắng cải thiện thứ hạng mà bị phản đối bởi các phương tiện tìm kiếm và/hoặc bao gồm các sự lừa dối.

 • Điều hướng lại (Redirect) các người dùng từ một trang mà được xây dựng cho các phương tiện tìm kiếm tới một trang mà thân thiện hơn.

 • Redirect các người dùng tới một trang mà khác với trang mà phương tiện tìm kiếm đã xếp hạng.

 • Cung cấp một phiên bản trang tới các Spider/Bot của các phương tiện tìm kiếm và phiên bản khác tới khách truy cập. Nó được gọi là chiến thuật Cloaking SEO.

 • Sử dụng văn bản bị ẩn hoặc không nhìn thấy hoặc với màu nền của trang, sử dụng một kích cỡ font rất nhỏ hoặc ẩn chúng trong mã HTML, ví dụ như các khu vực "no frame".

 • Lặp lại các từ khóa trong các thẻ Meta, và sử dụng các từ khóa mà không liên quan tới nội dung Website. Điều này được gọi là Metatag Stuffing.

 • Tính toán các vị trí của các từ khóa trong một trang để làm tăng việc đếm từ khóa, và tăng mật độ của trang. Điều này được gọi là Keyword Stuffing (Nhồi nhét từ khóa).

 • Tạo các trang web chất lượng thấp mà chứa rất ít nội dung nhưng thay vào đó nó được nhồi vào các từ khóa và các cụm từ tương tự nhau. Những trang này được gọi là Doorway hoặc Gateway Pages.

 • Phản chiếu các Website bằng việc hosting nhiều Website – tất cả với nội dung tương tự nhau nhưng sử dụng các địa chỉ URL khác nhau.

 • Tạo một bản sao giả mạo của một trang phổ biến mà có các nội dung tương tự như trang ban đầu tới một Web Crawler, nhưng điều hướng lại các khách truy cập tới các Website không liên quan hoặc độc hại. Điều này được gọi là Page Hijacking.

Luôn luôn tránh xa các chiến thuật Black Hat để cải thiện thứ hạng site của bạn. Các phương tiện tìm kiếm đủ thông minh để nhận diện tất cả các đặc tính trên trong site của bạn và cuối cùng bạn sẽ không kiếm được bất cứ thứ gì.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SEO phổ biến khác tại VietJack: