Thẩm tra Website trong SEOBạn thiết kế và phát triển một Website nhưng bạn biết sẽ thế nào nếu bạn đặt tất cả các cú pháp HTML đúng cú pháp. Hầu hết các trình duyệt không phàn nàn về các cú pháp sai, nhưng sai là sai.

Nhiều Chuyên gia SEO cho rằng SEO là không phụ thuộc vào sự thẩm tra Website, nhưng chúng ta sẽ thảo luận tại sao site của bạn nên tuân theo W3C.

Tại sao sự thẩm tra HTML/XHTML là cần thiết?

Có nhiều lý do đa dạng để thẩm tra Website của bạn trước khi hosting nó lên Internet:

 • Bất kỳ chất lượng trang web nào cũng phụ thuộc vào cách bạn đã viết trang web có tốt không. Nó nên đúng cú pháp và nên đúng chính tả.

 • Khi bất kỳ phương tiện tìm kiếm nào thực hiện Indexing cho nội dung trang web của bạn, nó có thể bị bối rối nếu các thẻ HTML không được viết chính xác, và nhiều nội dung trang không được lập chỉ mục một cách chính xác.

 • Có thể có nhiều thẻ HTML, mà bạn đang sử dụng trong trang web, nhưng nó là thẻ cũ và nhiều phương tiện tìm kiếm không hỗ trợ chúng.

 • Tính nhất quán, HTML Code đẹp luôn luôn được đặt lên hàng đầu bởi các Webmaster.

W3C Compliance là gì?

W3C là và từ năm 1994, W3C đã cung cấp Guideline mà dựa vào nó, các Website và trang web nên được cấu trúc và tạo ra. Dưới đây là các link xác nhận trang web bạn hợp lệ:

Trong khi thẩm tra, bạn có thể nhận thấy các lỗi cùng với các lý do thích hợp. Tất cả các sự phê chuẩn sẽ được thực hiện bởi sử dụng XHTML DTD.

Các quy tắc W3C Compliance

Sau đây là các quy tắc bạn nên sử dụng trong khi phát triển một trang web:

 • Sử dụng các lệnh khai báo XHTML để bắt đầu mỗi trang HTML:

  <!DOCTYPE html PUBLIC 
  "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd">
  
 • Mỗi thẻ phải được đóng.

 • Các thẻ head và body bây giờ là bắt buộc.

 • Các thẻ trống nhận một dấu gạch chéo để kết thúc. Một thẻ trống là một thẻ mà không yêu cầu một thẻ đóng. Ví dụ như <br> và <hr>.

  <BR> is now <br />.
  <HR> is now <hr />.
  <IMG SRC="--"> is now <img src="--" />
  
 • Tất cả các thẻ phải ở dạng chữ thường. Điều này không áp dụng với các thuộc tính, chỉ với các thẻ. Ví dụ, cả hai định dạng sau là có thể chấp nhận với XHTML DTD:

  <FONT color="#ffffcc"> is invalid
  <font color="#ffffcc"> is valid
  <font color="#FFFFCC"> is also valid
  
 • Tất cả các giá trị thuộc tính nên được đặt trong các trích dẫn kép.

 • Các thẻ có thể không được lồng vào nhau.

  <b><i>Text</b></i> This is invalid
  <b><i>Text</i></b> This is valid
  
 • Thẻ <pre> không nên chứa: img, object, big, small, sub, or sup.

 • Một thẻ <form> không thể ở bên trong thẻ <form> khác.

 • Nếu code của bạn chứa biểu tượng &, Nó phải được viết là &amp;.

 • Sử dụng bất kỳ CSS nào cũng phải ở dạng chữ thường.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SEO phổ biến khác tại VietJack: