Ngữ âm Tiếng Anh 10 Bài 2: School talksUnit 2: School talks

Ngữ âm Tiếng Anh 10 Bài 2: School talks

1. Phân biệt: / ʌ / - /a:/

/ ʌ /: Lưỡi ở vị trí thấp, lưỡi đưa về phía sau, miệng hơi mở rộng.

/a:/: Đưa lưỡi xuống thấp và về phía sau, miệng mở không rộng cũng không hẹp quá.

Ví dụ: study /ˈstʌdi/

target /ˈtɑːɡɪt/

2. Nhận biết:

2.1. Nguyên âm / ʌ /:

o: "o" thường được phát âm là /ʌ/ trong những từ có một âm tiết, và trong những âm tiết được nhấn mạnh của từ có nhiều âm tiết

Ví dụ: come, some, done, love,…

u: "u" thường được phát âm là /ʌ/ khi đứng liền sau nó là phụ âm, đặc biệt là trong các tiếp đầu ngữ "um, un"

Ví dụ: but, cup, gun, study,…

oo: "oo" cũng được phát âm là /ʌ/ trong một số trường hợp

Ví dụ: blood, flood, unhappy, unable, …

ou: "ou" trong một số trường hợp được phát âm là /ʌ/, phổ biến nhất là khi "ou" đứng trước n, r, gh.

Ví dụ: country, rough, enough, tough,…

2.2. Nguyên âm /ɑː/

a: "a" thường được phát âm là /ɑː/, đặc biệt khi đứng liền sau nó là "r"

Ví dụ: bar, start, cart,…

au: "au" (và "ua") cũng có thể được phát âm là /ɑː/

Ví dụ: laugh, draught, guard,…

ea: "ea" cũng có thể được phát âm là /ɑː/

Ví dụ: heart

Để học tốt (Giải bài tập) các phần của Tiếng Anh 10 Unit 2 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link Soạn văn 10 (đầy đủ, ngắn gọn nhất), Giải bài tập Vật Lý 10Giải bài tập Hóa học 10 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-2-school-talks.jsp