Anonymous Inner Class trong JavaAnonymous Inner Class là gì?

Một Inner Class được khai báo mà không kèm theo tên lớp được gọi là Anonymous Inner Class. Trong trường hợp như thế, chúng ta khai báo và khởi tạo chúng tại cùng một thời điểm. Nói chung, bạn nên sử dụng loại Inner Class này khi bạn muốn ghi đè phương thức của lớp hoặc Interface. Bạn theo dõi cú pháp sau để hiểu chi tiết hơn:

Cú pháp

// khai bao va khoi tao tai cung mot thoi diem
AnonymousInner inner_class = new AnonymousInner(){

   public void phuong_thuc(){
    // phan code cua phuong thuc
   }	    
}; // ban chu y dau champ hay cuoi cung

Một Anonymous Inner Class có thể được tạo theo hai cách, đó là sử dụng các lớp (abstract hoặc concrete) hoặc các Interface.

Ví dụ Anonymous Inner Class trong Java

Trong ví dụ sau, mình sử dụng khái niệm Anonymous Inner Class trong khi ghi đè phương thức.

abstract class Cow {
	abstract void drink();
}

class AnonymousInnerExample {
	public static void main(String args[]) {

		// phan code khai bao va khoi tao mot lop Inner Class
		Cow p = new Cow() {
			void drink() {
				System.out.println("Cow likes drinking coffee!!!");
			}
		}; // phan ket thuc

		p.drink();
	}
}

Chạy chương trình Java trên sẽ cho kết quả sau:

Cow likes drinking coffee!!!

Ở trên, tên của Anonymous Inner Class được quyết định bởi Compiler và nó sẽ kế thừa lớp Cow và cung cấp trình triển khai cụ thể của phương thức eat().

Tiếp đó, một đối tượng của Anonymous Inner Class được tạo và được tham chiếu bởi biến tham chiếu p của kiểu Cow.

Ví dụ tạo Anonymous Inner Class bởi sử dụng Interface trong Java

interface Drinkable {
	void drink();
}

class AnonymousInnerExample {
	public static void main(String args[]) {
		Drinkable d = new Drinkable() {
			public void drink() {
				System.out.println("Cow likes drinking coffee!!!");
			}
		};
		d.drink();
	}
}

Chạy chương trình Java trên sẽ cho kết quả sau:

Cow likes drinking coffee!!!

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 7 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào đầu tháng 06/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa offline dùng kiến thức khóa online trong 5 buổi đầu tiên của khóa học, sau đó tập trung vào làm các project để trọng tâm đi làm, đi phỏng vấn, định hướng đi làm.

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy. Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.