Chuyển đổi String thành Long trong JavaMiêu tả

Trong Java, để chuyển đổi String thành Long, bạn sử dụng phương thức Long.parseLong().

Phương thức parseLong() là phương thức static của lớp Long. Cú pháp của phương thức như sau:

public static long parseLong(String s)  

Ví dụ minh họa chuyển đổi String thành Long trong Java

public class StringToLongExample {
	public static void main(String args[]) {
		String s = "2390449945";
		long l = Long.parseLong(s);
		System.out.println("Gia tri cua l la: " +l);
	}
}

Chạy chương trình Java trên sẽ cho kết quả:

Gia tri cua l la: 2390449945

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 4 của vietjackteam vào cuối tháng 09/2017 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Khóa học cũng đưa 200 câu hỏi phỏng vấn java trên https://www.javatpoint.com/corejava-interview-questions vào nội dung để giúp các bạn dễ dàng vượt qua kì phỏng vấn

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


Demo một bài giảng trong khóa học online tại vietjackteam.