Chuyển đổi Long thành String trong JavaMiêu tả

Để chuyển đổi Long thành String, bạn có thể sử dụng một trong hai phương thức sau: String.valueOf() hoặc Long.toString().

Sử dụng phương thức String.valueOf()

Nếu bạn đã đọc chương về chuyển đổi Int thành String, tại đó chúng ta cũng sử dụng String.valueOf() với tham số là số nguyên. Tương tự, sử dụng khái niệm nạp chồng phương thức, chúng ta cũng có thể chuyển đổi Long thành String với phương thức này. Cú pháp là:

public static String valueOf(long i)  

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng phương thức String.valueOf() để chuyển đổi Long thành String trong Java.

public class LongToStringExample {
	public static void main(String args[]) {
		long i = 2393939345L;
		String s = String.valueOf(i);
		System.out.println("Gia tri cua s la: " +s);
	}
}

Chạy chương trình Java trên sẽ cho kết quả:

Gia tri cua s la: 2393939345

Sử dụng phương thức Long.toString()

Phương thức Long.toString() là phương thức static của lớp Long để chuyển đổi Long thành String. Cú pháp như sau:

public static String toString(long i) 

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng phương thức Long.toString() để chuyển đổi Long thành String trong Java.

public class LongToStringExample {
	public static void main(String args[]) {
		long i = 2393939345L;
		String s = Long.toString(i);
		System.out.println("Gia tri cua s la: " +s);
	}
}

Chạy chương trình Java trên sẽ cho kết quả:

Gia tri cua s la: 2393939345

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 4 của vietjackteam vào cuối tháng 09/2017 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Khóa học cũng đưa 200 câu hỏi phỏng vấn java trên https://www.javatpoint.com/corejava-interview-questions vào nội dung để giúp các bạn dễ dàng vượt qua kì phỏng vấn

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


Demo một bài giảng trong khóa học online tại vietjackteam.