Một số chương trình JDBC cơ bảnQua các chương trên, mình đã giới thiệu về các lớp, interface và một số khái niệm cơ bản về JDBC. Trong chương này, mình liệt kê các chương trình JDBC cơ bản để minh họa một số hoạt động khi làm việc với cơ sở dữ liệu, bao gồm tạo, xóa cơ sở dữ liệu, bảng, bản ghi, hay chèn và cập nhật bản ghi, …

Bạn theo link để thấy ví dụ chi tiết.

1. Ví dụ tạo cơ sở dữ liệu (CREATE DATABASE) trong JDBC.

2. Ví dụ chọn cơ sở dữ liệu (SELECTE DATABASE) trong JDBC.

3. Ví dụ xóa cơ sở dữ liệu (DROP DATABASE) trong JDBC.

4. Ví dụ tạo bảng (CREATE TABLE) trong JDBC.

5. Ví dụ xóa bảng (DROP TABLE) trong JDBC.

6. Ví dụ chèn bản ghi (INSERT INTO) trong JDBC.

7. Ví dụ chọn bản ghi (SELECT FROM) trong JDBC.

8. Ví dụ xóa bản ghi (DELETE FROM) trong JDBC.

9. Ví dụ cập nhật bản ghi (UPDATE SET) trong JDBC.

10. Ví dụ mệnh đề WHERE trong JDBC.

11. Ví dụ mệnh đề LIKE trong JDBC.

12. Ví dụ mệnh đề ORDER BY trong JDBC.

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 6 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào đầu tháng 03/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Trong tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 150k cho khóa học, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy.Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Loạt bài hướng dẫn học Java JDBC cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.comDemo một bài giảng trong khóa học online tại vietjackteam.