Cài đặt JDBCĐể làm việc với JDBC, bạn cần cài đặt Java và một cơ sở dữ liệu, chẳng hạn MySQL.

Để cài đặt Java, bạn theo hướng dẫn chi tiết trong chương Cài đặt Java.

Khi bạn đã cài đặt xong J2SE Development Kit 5.0 (JDK 5.0), thì bạn sẽ có các JDBC package là java.sql and javax.sql trong đó.

Để cài đặt MySQL, bạn theo hướng dẫn chi tiết trong chương Cài đặt MySQL.

Khi làm việc với JDBC, bạn cần đảm bảo là MySQL server của bạn đã được bật.

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 5 của vietjackteam vào cuối tháng 11/2017 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Khóa học cũng đưa 200 câu hỏi phỏng vấn java trên https://www.javatpoint.com/corejava-interview-questions vào nội dung để giúp các bạn dễ dàng vượt qua kì phỏng vấn

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Loạt bài hướng dẫn học Java JDBC cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.comDemo một bài giảng trong khóa học online tại vietjackteam.