Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 16: Historical PlacesUnit 16: Historical Places

Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 16: Historical Places

So sánh nhất (superlatives)

2.1. So sánh hơn nhất đối với tính từ ngắn và trạng từ ngắn

Cấu trúc:

S + V + the + S-adj-est/ S-adv-est

Trong đó:

S-adj-est: tính từ ngắn thêm đuôi “est”

S-adv-est: trạng từ ngắn thêm đuôi “est”

Ví dụ:

It is the darkest time in my life. (Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời tôi.)

He runs the fastest in my class. (Anh ấy chạy nhanh nhất lớp tôi.)

2.2. So sánh hơn nhất đối với tính từ dài và trạng từ dài

Cấu trúc:

S + V + the + most + Long adj/Long adv

Ví dụ:

She is the most beautiful girl I’ve ever met. (Cô ấy là cô gái xinh nhất mà tôi từng gặp.)

He drives the most carelessly among us. (Anh ấy ấy lái xe ẩu nhất trong số chúng tôi.)

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 16 khác:

Tham gia các nhóm học tập VietJack trên mạng xã hội, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-16-historical-places.jsp