Bài tập C++ có giải: Bài tập về lệnh IF-ELSETrong chủ đề này, chúng ta cùng làm các bài tập về cách sử dụng lệnh IF-ELSE, các toán tử điều kiện, toán tử logic, ... trong C++.

Dưới đây là danh sách các bài tập. Bạn truy cập theo link để tìm hiểu chi tiết:

1. Viết chương trình C++ để nhập tuổi và in ra kết quả nếu tuổi học sinh đó không đủ điều kiện vào học lớp 10.

2. Viết chương trình C++ để nhập một số nguyên bất kỳ từ bàn phím và in kết quả ra màn hình để nói cho người dùng biết số đó là lớn hay nhỏ hơn 100.

3. Viết một chương trình C++ để nhắc người dùng nhập 3 số nguyên và tìm giá trị lớn nhất.

4. Viết chương trình C++ xếp hạng học lực của học sinh dựa trên các điểm bài kiểm tra, điểm thi giữa kỳ, điểm thi cuối kỳ.

5. Viết chương trình C++ để tìm nghiệm của phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0.

6. Viết chương trình C++ để tính hoa hồng đại lý bạn sẽ nhận được tùy theo mức doanh số bán hàng.

7. Viết chương trình C++ để tính cước điện thoại bàn cho một hộ gia đình với các thông số đã cho.

8. Viết chương trình C++ để nhập lương nhân viên, tính thuế thu nhập và lương ròng (số tiền lương thực sự mà nhân viên đó nhận được) với các thông số đã cho.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.