Bài tập C++ có giải: Bài tập Struct trong C++Trong chủ đề này, chúng ta cùng làm các bài tập về cách sử dụng Structure (hay Struct hay Cấu trúc dữ liệu) trong C++.

Dưới đây là danh sách các bài tập. Bạn truy cập theo link để tìm hiểu chi tiết:

1. Viết chương trình Book Entry đơn giản sử dụng Structure trong C++.

2. Viết chương trình C++ để cộng hai phân số và hiển thị kết quả. Chương trình của bạn sẽ nhắc người dùng nhập phân số 1 và phân số 2. Tử số và mẫu số được nhập một cách riêng rẽ bởi khoảng trống.

3. Viết chương trình C++ để giữ các bản ghi và thực hiện các trình phân tích thống kê cho một lớp gồm 20 sinh viên. Thông tin của mỗi sinh viên gồm id, tên, tuổi, điểm kiểm tra (hai điểm kiểm tra mỗi kỳ), điểm chuyên cần, điểm thi giữa kỳ, điểm thi cuối kỳ, và tổng điểm. (Code cho bước 1 và bước 2)

4. Bài tập Quản lý sinh viên (Bước 3 và bước 4).

5. Bài tập Quản lý sinh viên (Bước 5 và bước 6).

6. Bài tập Quản lý sinh viên (Bước 7 và bước 8).

7. Bài tập Quản lý sinh viên (Bước 9 và bước 10).

8. Bài tập Quản lý sinh viên (Bước 11 và cuối cùng kết hợp code của các bước trên).

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.