Bài tập C++ có giải: Sử dụng hàm trong C++Trong chủ đề này, chúng ta cùng làm các bài tập về cách sử dụng hàm, cách định nghĩa hàm, các khái niệm nạp chồng hàm, ... trong C++.

Dưới đây là danh sách các bài tập. Bạn truy cập theo link để tìm hiểu chi tiết:

1. Viết một chương trình C++ để nhập một chuỗi từ bàn phím và in ra màn hình độ dài của chuỗi đó.

2. Viết chương trình C++ để nhập một số nguyên và tìm lập phương của số đó.

3. Viết chương trình C++ để in ra màn hình số kế tiếp của số nguyên bạn vừa nhập.

4. Viết chương trình C++ để nhắc người dùng chọn một tùy chọn. Sau đó nhắc họ nhập hai số nguyên và in kết quả tương ứng với tùy chọn đó.

5. Viết chương trình C++ để in một bảng nhân như yêu cầu đề bài.

6. Viết chương trình C++ nhắc người dùng nhập 3 số nguyên và sau đó in các số nhỏ nhất và lớn nhất bởi sử dụng hàm trong C++.

7. Viết chương trình C++ để tính giai thừa của một số nguyên dương bởi sử dụng hàm trong C++.

8. Sử dụng nạp chồng hàm để xếp thứ tự 10 số nguyên, hoặc 10 giá trị long hoặc 10 giá trị double trong cùng một chương trình C++.

9. Sử dụng khái niệm truyền mảng tới hàm để tính giá trị trung bình của các giá trị nguyên được nhập từ bàn phím. Các giá trị nguyên được lưu trữ trong mảng một chiều và được truyền tới hàm có tên là avg.

10. Viết chương trình C++ sử dụng khái niệm hàm đệ qui để tính tích sau: Sn= 11 * 22 * 33 * 44 *...* nn.

11. Viết chương trình C++ để tìm giá trị trung bình với hàm friend.

12. Viết chương trình C++ để tính diện tích hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật bởi sử dụng khái niệm nạp chồng hàm trong C++ tùy theo lựa chọn của người dùng.

13. Tráo đổi giá trị giữa hai số bởi sử dụng khái niệm Function Template trong C++.

14. Viết một chương trình C++ để nhập hai giá trị và tính tích và lập phương của chúng bởi sử dụng khái niệm inline function trong C++.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.