Bài tập C++ có giải: Bài tập về toán tửTrong chủ đề này, chúng ta cùng làm quen với toán tử số học trong C++ như toán tử cộng, trừ, nhân chia, lấy phần dư và cách chúng ta nhập và in kết quả ra màn hình theo định dạng nào đó.

Dưới đây là danh sách các bài tập. Bạn truy cập theo link để tìm hiểu chi tiết:

1. Viết chương trình C++ để tìm tổng, hiệu, tích và thương của hai số nguyên và in kết quả ra màn hình.

2. Viết chương trình C++ để nhập hai số nguyên từ bàn phím và sau đó in ra màn hình tổng và trung bình của hai số bạn vừa nhập.

3. Viết chương trình C++ để tìm vận tốc cuối cùng và in kết quả ra màn hình khi biết vận tốc ban đầu, gia tốc và thời gian.

4. Viết chương trình C++ để tính các giá trị biểu thức và in kết quả theo yêu cầu.

5. Viết chương trình C++ để tính các giá trị biểu thức và in kết quả.

6. Chương này chúng ta cùng làm quen với các toán tử tăng (++) và toán tử giảm (--) trong C++ và cách chúng ta in kết quả ra màn hình theo định dạng nào đó.

7. Viết chương trình C++ để nhập điểm kiểm tra, điểm thi giữa kỳ, điểm thi cuối kỳ và tính tổng điểm, sau đó in kết quả.

8. Viết chương trình C++ để nhập hai số nguyên x, y, sau đó tính: p=x*y, s=x+y, total=s2+p(s-x)*(p+y) và in kết quả.

9. Viết chương trình C++ sử dụng khái niệm nạp chồng toán tử nhị phân để cộng hai số phức.

10. Viết chương trình C++ để hiển thị số phức bởi sử dụng khái niệm nạp chồng toán tử một ngôi trong C++.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.