Bài tập chuỗi trong C# - Bài tập String trong C#Trước khi đi vào các bài tập về chuỗi trong C#, mình xin nhắc lại một vài khái niệm về chuỗi (string) trong C#.

Trong C#, bạn có thể sử dụng các chuỗi (string) như là mảng các ký tự. Tuy nhiên, phổ biến hơn là để sử dụng từ khóa string để khai báo một biến chuỗi. Từ khóa string là một alias cho lớp System.String trong C#.

Tạo một đối tượng String trong C#

Bạn có thể tạo đối tượng String bởi sử dụng một trong các phương thức sau:

  • Bằng việc gán một hằng chuỗi cho một biến String

  • Sử dụng một constructor của lớp String

  • Sử dụng toán tử nối chuỗi (+)

  • Bởi việc thu nhận một thuộc tính hoặc gọi một phương thức mà trả về một chuỗi

  • Bằng việc gọi một phương thức định dạng để chuyển đổi một giá trị hoặc một đối tượng thành biểu diễn chuỗi của nó.

Để tham khảo các khái niệm khác về chuỗi, mời bạn click chuột VÀO ĐÂY.

Bài tập chuỗi trong C#

Dưới đây là danh sách các bài tập về chuỗi trong C#. Mời bạn click chuột vào đường link để tìm hiểu bài tập cũng như chương trình C# minh họa lời giải cho bài tập về chuỗi trong C#.

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 4 của vietjackteam vào cuối tháng 09/2017 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Khóa học cũng đưa 200 câu hỏi phỏng vấn java trên https://www.javatpoint.com/corejava-interview-questions vào nội dung để giúp các bạn dễ dàng vượt qua kì phỏng vấn

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.