Bài tập struct trong C#
Trước khi đi vào phần bài tập về struct trong C#, mình xin nhắc lại một số khái niệm liên quan tới struct trong C#.

Struct trong C#

Trong C#, một cấu trúc (structure) là một kiểu dữ liệu. Nó giúp bạn tạo một biến đơn mà giữ dữ liệu liên quan của các kiểu dữ liệu đa dạng. Từ khóa struct trong C# được sử dụng để tạo một cấu trúc (structure).

Các cấu trúc được sử dụng để biểu diễn một bản ghi (record). Giả sử bạn muốn theo dõi các cuốn sách trong một thư viện. Bạn có thể muốn theo dõi các thuộc tính sau của mỗi cuốn sách:

  • Title
  • Author
  • Subject
  • Book ID

Định nghĩa cấu trúc trong C#

Để định nghĩa cấu trúc, bạn phải sử dụng lệnh struct. Câu lệnh struct định nghĩa một kiểu dữ liệu mới, với hơn một thành viên trong chương trình của bạn.

Ví dụ dưới đây là cách bạn khai báo cấu trúc Book:

struct Books
{
   public string title;
   public string author;
   public string subject;
   public int book_id;
};  

Mời bạn click chuột VÀO ĐÂY để tìm hiểu thêm về Struct trong C#.

Loading...

Bài tập struct trong C#

Dưới đây là danh sách các bài tập về Struct trong C#. Mời bạn click chuột vào link để tìm hiểu bài tập và chương trình C# minh họa lời giải cho bài tập C# đó.

Loading...

Follow https://www.facebook.com/vietjackteam/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.