Bài tập C# cơ bản
Trong phần này, mình tổng hợp các bài tập C# giúp bạn làm quen với cấu trúc chương trình C#. Ngoài ra qua các bài tập C# này, bạn làm quen với cách khai báo biến, cách nhập dữ liệu và hiển thị dữ liệu trên màn hình cũng như một vài phép tính toán đơn giản.

Cấu trúc chương trình C#

Trước khi đi vào liệt kê danh sách các bài tập C#, chúng ta cùng xem lại cấu trúc chương trình C#. Một chương trình C# gồm các phần sau:

  • Khai báo Namespace
  • Một class
  • Phương thức của lớp
  • Thuộc tính của lớp
  • Một phương thức Main
  • Lệnh và biểu thức
  • Comment

Bài tập C# cơ bản

Dưới đây là danh sách các bài tập C# cơ bản. Bạn click chuột vào đường link để theo dõi lời giải minh họa cũng như kết quả của bài tập C# tương ứng.

Follow https://www.facebook.com/vietjackteam/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.