Bài tập lệnh IF, ELSE, SWITCH trong C#
Lệnh IF, ELSE, SWITCH trong C#

Các lệnh IF, ELSE, SWITCH trong C# cho phép bạn kiểm tra một điều kiện và nếu điều kiện đó là true hoặc false thì bạn thực hiện hành động tương ứng.

Ngoài ra, trong C# bạn có thể sử dụng toán tử điều kiện ? : (còn gọi là toán tử tam ngôi) để thay thế cho lệnh IF ... ELSE.

Bạn có thể tìm hiểu lý thuyết về các lệnh này trong chương: Lệnh IF, ELSE, SWITCH trong C#.

Bài tập sử dụng lệnh IF, ELSE, SWITCH trong C#

Dưới đây là danh sách các bài tập có sử dụng các lệnh IF, ELSE, SWITCH trong C#. Bạn click chuột vào đường link để theo dõi bài tập và chương trình C# minh họa.

Mọi người cho thể tham gia khóa học Java thứ 2 tại Hà Nội của vietjackteam vào đầu tháng 05/2017 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.