Bài tập lệnh IF, ELSE, SWITCH trong C#
Lệnh IF, ELSE, SWITCH trong C#

Các lệnh IF, ELSE, SWITCH trong C# cho phép bạn kiểm tra một điều kiện và nếu điều kiện đó là true hoặc false thì bạn thực hiện hành động tương ứng.

Ngoài ra, trong C# bạn có thể sử dụng toán tử điều kiện ? : (còn gọi là toán tử tam ngôi) để thay thế cho lệnh IF ... ELSE.

Bạn có thể tìm hiểu lý thuyết về các lệnh này trong chương: Lệnh IF, ELSE, SWITCH trong C#.

Bài tập sử dụng lệnh IF, ELSE, SWITCH trong C#

Dưới đây là danh sách các bài tập có sử dụng các lệnh IF, ELSE, SWITCH trong C#. Bạn click chuột vào đường link để theo dõi bài tập và chương trình C# minh họa.

Loading...
Loading...

Follow https://www.facebook.com/vietjackteam/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.