Bài tập kiểu dữ liệu trong C#
Phần này chúng ta cùng làm các bài tập để làm quen với các kiểu dữ liệu trong C#. Trước khi đi vào phần bài tập, mình xin nhắc lại một số khái niệm liên quan tới kiểu dữ liệu trong C#.

Kiểu dữ liệu trong C#

Các biến trong C# được phân chia thành các kiểu sau:

  • Kiểu giá trị (Value type): Các biến kiểu giá trị có thể được gán một giá trị một cách trực tiếp. Kiểu giá trị trực tiếp chứa dữ liệu. Một số ví dụ là int, char, và float, tương ứng giữ số nguyên, chữ cái, và số thực. Khi bạn khai báo một kiểu int, hệ thống cấp phát bộ nhớ để lưu giá trị đó.
  • Kiểu tham chiếu (Reference type): Kiểu tham chiếu không chứa dữ liệu thực sự được lưu giữ trong một biến, nhưng chúng chứa một tham chiếu tới các biến. Ví dụ các kiểu tham chiếu có sẵn trong C# là: object, dynamic,string.
  • Kiểu con trỏ (Pointer type): Các biến kiểu con trỏ lưu giữ địa chỉ bộ nhớ của kiểu khác. Các con trỏ trong C# có khả năng như con trỏ trong C hoặc C++.

Bạn có thể tham khảo thêm về kiểu dữ liệu trong C# bằng cách click chuột vào chương: Kiểu dữ liệu trong C#.

Bài tập kiểu dữ liệu trong C#

Dưới đây là danh sách các bài tập về kiểu dữ liệu trong C#. Bạn click chuột vào đường link để theo dõi lời giải minh họa cũng như kết quả của bài tập C# tương ứng.

Follow https://www.facebook.com/vietjackteam/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.