Bài tập đọc ghi file trong C#
Trước khi đi vào phần bài tập, mình xin nhắc lại một số khái niệm liên quan đến đọc ghi file trong C#.

Đọc ghi file trong C#

Các lớp StreamReaderStreamWriter trong C# được sử dụng để đọc và ghi dữ liệu tới text file. Những lớp này kế thừa từ lớp abstract cơ sở là Stream, mà hỗ trợ việc đọc và ghi các byte vào trong File Stream.

  • Lớp StreamReader kế thừa từ lớp abstract cơ sở là TextReader mà biểu diễn một reader để đọc một dãy ký tự.

  • Lớp StreamWriter trong C# kế thừa từ lớp abstract là TextWriter mà biểu diễn một Writer để ghi một dãy ký tự.

Mời bạn click chuột VÀO ĐÂY để tìm hiểu thêm về các phương thức của hai lớp này.

Ngoài ta, bạn có thể tìm hiểu thêm về System.IO namespace và lớp FileStream cũng như các hoạt động liên quan tới file khác trong chương File I/O trong C#

Loading...

Bài tập đọc ghi file trong C#

Dưới đây là danh sách các bài tập đọc ghi file trong C#. Mời bạn click vào link để tìm hiểu bài tập cũng như chương trình C# minh họa lời giải cho bài tập C# này.

Loading...

Follow https://www.facebook.com/vietjackteam/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.