Bài tập vòng lặp FOR, WHILE, DO...WHILE trong C#
Vòng lặp trong C#

Có một tình huống mà bạn cần phải thực hiện một đoạn code một vài lần. Nhìn chung, các câu lệnh được thực hiện một cách tuần tự. Câu lệnh đầu tiên của hàm được thực hiện trước, sau đó đến câu thứ 2 và tiếp tục. Trong C# có các vòng lặp cho phép thực hiện một lệnh và một nhóm lệnh nhiều lần, đó là:

  • Vòng lặp WHILE

  • Vòng lặp FOR

  • Vòng lặp DO...WHILE

Ngoài ra, C# còn hỗ trợ bạn hai lệnh điều khiển vòng lặp: lệnh break và lệnh continue giúp bạn thay đổi sự thực thi lệnh từ dãy thông thường của nó. Khi sự thực thi lệnh rời khỏi một phạm vi, tất cả các đối tượng tự động mà được tạo ra trong phạm vi đó bị hủy.

Bạn có thể tham khảo thêm về vòng lặp ở chương: Vòng lặp trong C#.

Bài tập vòng lặp trong C#

Loading...

Dưới đây là danh sách các bài tập về vòng lặp trong C#. Bạn click chuột vào đường link để theo dõi bài tập và chương trình C# minh họa để giải bài tập đó.

Bài tập chuyển đổi hệ cơ số sử dụng vòng lặp trong C#

Dưới đây mình tổng hợp các bài tập sử dụng vòng lặp trong C# để chuyển đổi giữa hệ cơ số, ví dụ: chuyển đổi tự hệ nhị phân thành hệ thập phân, ...

Bài tập sử dụng vòng lặp trong C# để vẽ chữ cái bằng dấu sao

Dưới đây là các bài tập vòng lặp khá thú vị mà mình sưu tầm được. Đó là các bài tập vẽ các chữ cái in hoa bằng dấu sao. Mời các bạn theo dõi.

Loading...

Follow https://www.facebook.com/vietjackteam/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.