Bài tập mảng đa chiều trong C#
Trước khi đi vào danh sách các bài tập mảng hai chiều, mình xin nhắc lại một số khái niệm về mảng hai chiều trong C#.

Mảng hai chiều trong C#

Mẫu đơn giản nhất của mảng đa chiều là mảng hai chiều. Một mảng hai chiều về bản chất là danh sách của các mảng một chiều.

Một mảng 2 chiều có thể được nghĩ như là một bảng, có x hàng và y cột. Dưới đây là một mảng hai chiều có 3 hàng và 4 cột.

Mảng hai chiều trong C#

Như vậy, mỗi phần tử trong mảng a được định danh bởi một tên phần tử trong mẫu a[i][j], với a là tên mảng và i, j là các subscript – chỉ số được xác định duy nhất mỗi phần tử trong a.

Khởi tạo mảng hai chiều trong C#

Các mảng đa chiều có thể được khởi tạo bởi xác định các giá trị trong dấu móc vuông cho mỗi hàng. Sau đây là một hàng với 3 hàng và mỗi hàng chứa 4 cột.

int [,] a = int [3,4] = {
   {0, 1, 2, 3} ,   /*  Khởi tạo cho hàng được đánh chỉ mục là 0 */
   {4, 5, 6, 7} ,   /*  Khởi tạo cho hàng được đánh chỉ mục là 1 */
   {8, 9, 10, 11}   /*  Khởi tạo cho hàng được đánh chỉ mục là 2 */
};

Bạn có thể tham khảo thêm về mảng đa chiều trong C# bằng cách click chuột VÀO ĐÂY.

Loading...

Bài tập mảng hai chiều trong C#

Dưới đây là danh sách các bài tập về mảng hai chiều trong C#. Mời bạn click vào link để theo dõi bài tập cũng như chương trình C# minh họa lời giải cho bài tập.

Loading...

Follow https://www.facebook.com/vietjackteam/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.