So sánh chuỗi trong JavaChúng ta có thể so sánh chuỗi trong Java dựa trên cơ sở nội dung và tham chiếu. Nó được sử dụng trong sự xác nhận bởi phương thức equal(), sắp xếp bởi phương thức compareTo(), so khớp tham chiếu bởi toán tử ==, …

So sánh chuỗi bởi phương thức equals() trong Java

Phương thức equals() so sánh nội dung ban đầu của chuỗi. Nó so sánh tính cân bằng của các giá trị chuỗi. Lớp String cung cấp hai phương thức:

 • public boolean equals(Object khac) so sánh chuỗi này với object đã cho.

 • public boolean equalsIgnoreCase(String khac) so sánh chuỗi này với chuỗi khác, bỏ qua sự khác biệt về kiểu.

Ví dụ 1

class Sosanhchuoi1{ 
 public static void main(String args[]){ 
  String s1="Vietjack"; 
  String s2="Vietjack"; 
  String s3=new String("Vietjack"); 
  String s4="Vietjackteam"; 
  System.out.println(s1.equals(s2));//true 
  System.out.println(s1.equals(s3));//true 
  System.out.println(s1.equals(s4));//false 
 } 
} 

Ví dụ 2

class Sosanhchuoi2{ 
 public static void main(String args[]){ 
  String s1="Vietjack"; 
  String s2="VIETJACK"; 
 
  System.out.println(s1.equals(s2));//false 
  System.out.println(s1.equalsIgnoreCase(s3));//true 
 } 
} 

So sánh chuỗi với toán tử == trong Java

Toán tử == trong Java so sánh các tham chiếu chứ không phải so sánh các giá trị. Ví dụ:

class Sosanhchuoi3{ 
 public static void main(String args[]){ 
  String s1="Vietjack"; 
  String s2="Vietjack"; 
  String s3=new String("Vietjack"); 
  System.out.println(s1==s2);//true (boi vi ca hai cung tham chieu toi cung instance) 
  System.out.println(s1==s3);//false(boi vi s3 tham chieu toi instance duoc tao khong phai trong Pool) 
 } 
}  

So sánh chuỗi bởi phương thức compareTo() trong Java

Phương thức compateTo() so sánh các giá trị theo từ điển và trả về một giá trị nguyên miêu tả rằng nếu chuỗi đầu tiên là nhỏ hơn, bằng hoặc lớn hơn chuỗi thứ hai. Giả sử s1 và s2 là hai chuỗi. Nếu:

 • s1 == s2 thì trả về 0.

 • s1 > s2 thì trả về giá trị dương

 • s1 < s2 thì trả về giá trị âm

class Teststringcomparison4{ 
 public static void main(String args[]){ 
  String s1="Vietjack"; 
  String s2="Vietjack"; 
  String s3="Doan"; 
  System.out.println(s1.compareTo(s2));//0 
  System.out.println(s1.compareTo(s3));//1(boi vi s1 > s3) 
  System.out.println(s3.compareTo(s1));//-1(boi vi s3 < s1 ) 
 } 
}  

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 5 của vietjackteam vào cuối tháng 11/2017 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Khóa học cũng đưa 200 câu hỏi phỏng vấn java trên https://www.javatpoint.com/corejava-interview-questions vào nội dung để giúp các bạn dễ dàng vượt qua kì phỏng vấn

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.Demo một bài giảng trong khóa học online tại vietjackteam.